Moduls Engineering kopš 1994. gada līdz šodienai

Moduls Engineering komanda kompleksi realizē visus iekšējos un ārējos inženierkomunikāciju risinājumus objektā.

Moduls Engineering ir pieredzējis inženierkomunikāciju uzņēmums, kas veic projektēšanu, izbūvi un servisa apkalpošanu elektroapgādes un vājstrāvas tīkliem; siltumapgādes, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmām; ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kā arī veic ēku būvniecības darbus.


EFEKTIVITĀTE
PROFESIONALITĀTE
PIEREDZE
 • Text Hover

1994. gads

Uzņēmuma reģistrācija

2021.gads

Moduls Engineering 27. darbības gads
Moduls Engineering galvenie darbības virzieni ir elektrotehnisko tīklu un inženiertehnisko tīklu projektēšana, ierīkošana un servisa apkalpošana.

 

 

 

Elektrotehnisko tīklu jomā Moduls Engineering specializācija ir iekšējā un ārējā apgaismojuma elektroapgāde, kabeļu līnijas, zibensaizsardzības un zemēšana, automatizācijas sistēmas, t. sk. ēkas vadības sistēmas BMS un EIB, kā arī vājstrāvas tīkli, t. sk. servera

telpas, ugunsdzēsības un dūmu novadīšanas sistēmas, apsardzes signalizācijas un videonovērošana. Inženiertehnisko tīklu jomā Moduls Engineering specializācija ir iekšējie un ārējie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmas.

VĒSTURE

 

 

 

1994
1999
2001
2003
2009
2014
2016
2017
2020
2021

1994

1994. gadā Moduls Rīga uzsāk savu darbību kā apgaismes ķermeņu un elektromateriālu tirgotājs.

1999

1999. gadā Uzņēmums uzsāk aktīvu darbību būvniecības nozarē, piedāvājot elektrotehnisko tīklu projektēšanu un izbūvi būvobjektos.

2001

2001. gadā Moduls Rīga iestājas “Latvijas Energobūvniecības asociācijā”.

2003

2003. gadā Moduls Rīga kļūst par uzņēmuma “Velve” īpašnieku, palielinot sadarbības iespējas apjomīgu būvobjektu realizācijā.

2009

2009. gadā uzņēmums iestājas organizācijā „Būvniecības Attīstības Stratēģiskā partnerība”, lai aktīvi līdzdarbotos nozares un valsts institūciju dialoga veidošanā.

2014

2014. gadā Moduls Rīga vadību uzņemas Vitālijs Hrapovs un Velga Stūre, palielinot uzņēmuma specializāciju inženiertehnisko risinājumu jomā un attīstot sadaļņu ražošanas virzienu.

2016

2016. gadā Moduls Rīga kļūst par MN Holding grupas uzņēmumu un kļūst par LTRK biedru.

2017

2017.gadā Moduls Rīga nomaina nosaukumu, kļūstot par Moduls Engineering. Jaunais uzņēmuma nosaukums veicinās Moduls Engineering ieiešanu starptautiskos tirgos un stiprinās konkurētspēju vietējā tirgū.

2020

2020. gadā Moduls Engineering atzīmē 25 darbības gadu jubileju.

2021

2021. gads ir Moduls Engineering 27. darbības gads.
KVALITĀTE

 

 

 

 • Text Hover

Kopš 2001. gada Moduls Engineering ir ieviesta starptautiskā kvalitātes vadības sistēma. Uzņēmuma pārvaldība ir pilnībā atbilstoša vadības sistēmu sertifikātu ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 prasībām, sekojošās sertifikācijas jomās:

 • Inženiertehnisko sistēmu projektēšana, montāža un projektu vadība

 • Būvniecības projektu vadība un būvniecība


Neatkarīgi no projekta sarežģītības un apjoma, Moduls Engineering realizētie projekti ir ar nemainīgi augstu kvalitāti, ko arī apstiprina iegūtās nozares godalgas un klientu novērtējums.
KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA 

 

 

 

 

 • Text Hover
Moduls Engineering 2014. gadā atzīmējot uzņēmuma dibināšanas 20. gadadienu, izveidojis Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) programmu. KSA Moduls Engineering definē kā biznesa praksi, kas balstīta uz ilgtermiņa mērķiem, nepārtraukti pilnveidojot savu sniegumu gan biznesa rezultātos, gan sabiedrības un valsts labklājības izaugsmē. Uzņēmuma darbībā un darba apstākļu nodrošināšanā ņemti vērā KSA pamatprincipi.

KSA programmas mērķis ir ilgtermiņā sniegt atbalstu sabiedrības un atsevišķu sabiedrības grupu dzīves kvalitātes pilnveidošanā, kur sports un kultūra ieņem nozīmīgu lomu.

Moduls Engineering KSA programmu realizē līdzdarbojoties sporta, kultūras un labdarības projektos.
ATBALSTS SPORTAM 

 

 

 

 

 • HK MOGO – kopš hokeja kluba izveides 2015. gadā kluba sponsors.

 • BK VEF Rīga – kopš 2007. gada basketbola komandas stratēģiskais partneris.

 • Motokrosa komanda MX Moduls – kopš 2010. gada motokrosa komandas līdzdibinātājs un ģenerālsponsors.

 • Latvijas bobsleja un skeletona federācija – kopš 2009. gada bobslejistu un skeletonistu brāļu Dukuru atbalstītājs.

 • Latvijas modernā pieccīņa – kopš 2007. gada sportistu finansiālais atbalstītājs.

 • Supergiganta slēpošana – kopš 2013. gada Agneses Āboltiņas, supergiganta slēpotājas atbalstītājs, gatavojoties dalībai 2014.gada Ziemas Olimpiskajās spēlēs Sočos.

 • Latvijas Jātnieku federācija – kopš 1994. gada federācijas organizēto sacensību sponsors, Pasaules kausa posma šķēršļu pārvarēšanas sacensību atbalstītājs.

 • Hokeja skola Rīga - atbalsta jauno hokejistu paaudzi.

 • Jāšanas sporta komandas Baltic Equestrian Team - kopš 2014. gada atbalstītājs.

ATBALSTS KULTŪRAI 

 

 

 

 

 • Satori portāls – kopš 2012. gada filozofijas un literatūras portāla atbalstītājs.

 • Laikmetīgās mākslas muzejs – kopš 2013. gada 'Mākslai vajag telpu' projekta GLIEMEŽI un Andreja Ēķa dokumentālās filmas 'Kas tur ir laikmetīgs?' atbalstītājs.

 • Valda Valtera grāmata 'Dumpinieks ar ideāliem' – atbalstītājs 2013. gada izdevumam.

 • Dziedātājas Lindas Leen Ziemassvētku albums „Ziemasskaņas' – atbalstītājs 2009. gads.

 • Filma 'Lai dzīvo bērni' – 2012. gadā atbalstīja filmu par bērnu drošību, režisors Juris Pakalniņš.

 • Grāmata 'Latvijas Nacionālais teātris' - 1994. gada jubilejas izdevuma izdošana.

 • Rīgas Latviešu biedrības kultūras programmas 'Gaisma sauca' atbalstītājs.

 • Dziedātājas Lindas Leen albums 'Klasika' - atbalstītājs 2014. gads.

LABDARĪBA 

 

 

 

 

 • Dāvinājums Dailes teātrim 85. gadu jubilejā – dekoratīvā ciļņa izgaismošana ēkas fasādē.

 • Rīgas Doma jaunā vitrāža “Ar Degsmi par brīvu Latviju” – kopš 2012. gada atbalstītājs.

PRIVĀTUMA POLITIKA 

 

 

 

 

 • Text Hover
Moduls Engineering uzņēmuma rīcībā esošos privātos datus aizsargā saskaņā ar izstrādāto PRIVĀTUMA POLITIKU.

SIA “MODULS ENGINEERING”, reģistrācijas numurs: LV40003239050, respektē savu darbinieku, sadarbības partneru, klientu un nodarbināto tiesības uz privātumu un personas datu apstrādes likumību, un, apstrādājot to personas datus, stingri ievēro 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) (turpmāk – VDAR) prasības, 2018. gada 21. jūnija Fizisko personu datu apstrādes likuma, kā arī citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
Sazināties ar MODULS ENGINEERING par fizisko personu datu apstrādes jautājumiem ir iespējams rakstveidā:

* nosūtot vēstuli: SIA “MODULS ENGINEERING”, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Latvija.
* uzrakstot e-pastu: info@moduls.lv

MODULS ENGINEERING veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot tikai datu subjekta iesniegumā/pieprasījumā norādīto kontaktinformāciju.