2021

Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūve Kuldīgā

Moduls Engineering Bērnu un jauniešu centra atjaunošanas projekta ietvaros veiks ēkas pārbūves darbus, pielāgojot to bērnu un jauniešu centra vajadzībām, nodrošinot vides pieejamību un labiekārtojot teritoriju, kas ietver sekojošus darbus:

  • Iekštelpu plānojuma maiņa atbilstoši funkcijai, saglabājot vēsturisko būvapjomu,
  • gadā būvētās pagalma fasādes piebūves pārbūve, ierīkojot tās vietā kāpņu telpu ar liftu,
  • gadsimta otrajā pusē izbūvētās evakuācijas kāpņu telpas pārbūve,
  • Fasādes atjaunošana, saglabājot fasāžu kompozīciju, detalizāciju, apdari un krāsojumu pamatojoties uz AMI un VI,
  • Logu restaurācija vai nomaiņa pēc vēsturiskā parauga, ņemot vērā AMI un VI,
  • Durvju restaurācija vai nomaiņa pēc vēsturiskā parauga,
  • Jumta seguma maiņa, vienlaicīgi ietverot siltināšanu, hidroizolāciju,
  • Teritorijas labiekārtošana saskaņā ar AMI VI un atbilstoši skolas vajadzībām, tai skaitā paredzēta teritorijas nožogošana un vieta āra mācību nodarbībām,
  • Paredzēta iekšpagalma inženierkomunikāciju pārlikšana un /vai aizsardzība atbilstoši tehniskajiem noteikumiem. Projektā paredzēta lietusūdens novadīšana no jumta un iekšpagalma, pieslēdzoties lietusūdens kanalizācijai

 


Objekta nosaukums:

Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūve Kuldīgā

Adrese:

1905.gada iela 10, Kuldīga

Pasūtītājs:

Kuldīgas novada pašvaldība

Ģenerāluzņēmējs:

SIA "Moduls Engineering"

Būvniecības periods:

2021. gada septembris – 2022. gada septembris

Objekta kopējā platība:

Eka 1282 m2 teritorija 1548 m2