2020

Rundāles pils muzeja ēku kompleksa automātiskās ugunsgrēka atklāšanas

SIA ‘’Moduls Engineering’’ līguma ietvaros veiks Rundāles pils muzeja ēku kompleksa automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas papildināšanu un rekonstrukciju. Ņemot vērā muzeja ēku, to iekārtojuma, sienu un griestu apdares un gleznojumu vēsturisko vērtību, tiks ievērotas atbilstošās vājstrāvas darbu metodes. Būvdarbi tiks veikti nepārtraucot ēku ekspluatāciju, visā būvniecības periodā nodrošinot apmeklētāju un darbinieku brīvu piekļuvi ēkām un teritorijai. Darbi muzeja telpu ekspozīcijas zālēs tiks veikti ārpus muzeja apmeklētāju pieņemšanas laikiem

Šis projekts ietver muzeja kompleksa ēkās esošās sistēmas rekonstrukciju, papildināšanu un digitalizāciju, nodrošinot muzeja ēku specifikai atbilstošu un mūsdienīgu ugunsdrošības sistēmu.


Objekta nosaukums:

Rundāles pils muzeja ēku kompleksa automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas papildināšana un rekonstrukcija

Pasūtītājs:

Rundāles pils muzejs

Ģenerāluzņēmējs:

SIA Moduls Engineering

Būvniecības periods:

2020. gada oktobris – 2021. gada augusts