Your address will show here +12 34 56 78
SERVISS

 


Moduls Engineering nodrošina inženiertehnisko un elektrotehnisko tīklu regulāru uzraudzību un servisu, kā arī elektrosadaļņu profilaktisko apkopi un servisu. Nepieciešamības gadījumā servisa komanda izbrauc uz ārkārtas izsaukumiem, avārijas situāciju novēršanai. 
 
Pieteikties servisam

 

 

 

 

 

 

Ārkārtas izsaukums iekārtu remontam



PrivātpersonaJuridiska persona


Servisa pieteikums iekārtu apkopei


PrivātpersonaJuridiska persona


Objekta apsekošana servisa piedāvājuma sagatavošanai



PrivātpersonaJuridiska persona


Jautājumi par līguma noslēgšanu



PrivātpersonaJuridiska persona


Citi jautājumi



PrivātpersonaJuridiska persona


Vienmēr nemainīgi augsta darbu kvalitāte
Uzņēmuma ievērojamo pieredzi elektrotehnisko un inženiertehnisko risinājumu jomā,
papildina operatīva rīcība un mūsdienīgas metodes.