SERVISS

 


Moduls Engineering nodrošina inženiertehnisko un elektrotehnisko tīklu regulāru uzraudzību un servisu, kā arī elektrosadaļņu profilaktisko apkopi un servisu. Nepieciešamības gadījumā servisa komanda izbrauc uz ārkārtas izsaukumiem, avārijas situāciju novēršanai. 
 
Pieteikties servisam

 

 

 

 

 

 

Ārkārtas izsaukums iekārtu remontamPrivātpersonaJuridiska persona


Servisa pieteikums iekārtu apkopei


PrivātpersonaJuridiska persona


Objekta apsekošana servisa piedāvājuma sagatavošanaiPrivātpersonaJuridiska persona


Jautājumi par līguma noslēgšanuPrivātpersonaJuridiska persona


Citi jautājumiPrivātpersonaJuridiska persona


Vienmēr nemainīgi augsta darbu kvalitāte
Uzņēmuma ievērojamo pieredzi elektrotehnisko un inženiertehnisko risinājumu jomā,
papildina operatīva rīcība un mūsdienīgas metodes.