Moduls Engineering ir 29 gadu pieredze inženiertehnisko risinājumu nozarē. Pieredze un profesionalitāte garantē augstu kvalitāti ikvienam klientam.


 

 • Text Hover
ELEKTROAPGĀDE

 

 

 

 • Text Hover
ŪDENSAPGĀDE

 

 

 

 • Text Hover
VĀJSTRĀVAS TĪKLI

 

 

 

 • Text Hover
BŪVNIECĪBA

 

 

 

 • Text Hover
SILTUMAPGĀDE

 

 

 

 • Text Hover
SERVISS

 

 

 

ELEKTROAPGĀDE

 

 

 

Kompleksa ēkas elektroapgādes sistēmu projektēšana, izbūve, garantijas un pēc garantijas servisa apkalpošana.

 

Piedāvājam piemērotākos un energoefektīvākos risinājumus, izmantojot mūsdienīgu pieeju un jaunākos materiālus.
 
Elektroapgādes sistēmas ietver visus elektroinstalācijas darbus, kā, piemēram, esošo sistēmu rekonstrukciju vai jaunas ražotnes elektrifikācijas risinājumus, kas nodrošina gan iekšējo, gan ārējo tīklu darbību.
 
Apgaismojuma risinājumi ir vēl viena elektroapgādes sadaļa, kas paredz vispārējo apgaismojumu, specializētos gaismas avotus, iekšējā un ārējā apgaismojuma risinājumus, tajā skaitā fasādes izgaismošana, teritorijas apgaismojums, citi konkrētā teritorijā nepieciešamie risinājumi.

 • elektroinstalācijas

 • iekšējais un ārējais apgaismojums

 • fasādes izgaismošana

 • kabeļu līnijas

 • zibensaizsardzība un zemēšana

 • rezerves barošanas sistēmas

 • skatuves tehnoloģijas

VĀJSTRĀVAS TĪKLI

 

 

 

Vājstrāvas sistēmu projektēšana, izbūve, garantijas un pēc garantijas servisa apkalpošana.

 

Izstrādājam vājstrāvas tīklu projektu un pilnībā veicam to ierīkošanu un servisa apkalpošanu, izmantojot jaunākos risinājumus un materiālus.
 
Vājstrāvas tīklu risinājumu izstrāde atbilstoši klienta vajadzībām, nodrošinot visu sistēmu savstarpēju integrāciju. Pirms darbu uzsākšanas veicam objekta apsekošanu, lai izvērtētu telpu un ēkas tehniskās iespējas, un piedāvātu optimālāko risinājumu.
 
Projektējot un ierīkojot vājstrāvas tīklus tiek ņemti vērā vairāki nozīmīgi aspekti, kas nodrošina tīklu darbību bez bojājumiem, kā arī paredz iekārtām nepieciešamo piekļuvi.

 • servera telpas

 • datoru un telefonu tīkli

 • ugunsdzēsības un dūmu novadīšanas sistēmas

 • audio-vizuālās sistēmas

 • apsardzes signalizācija un videonovērošana

 • sistēmas medicīnas personāla un pacientu saziņai

 • automatizācijas sistēmas, t. sk. ēkas vadības sistēmas BMS un EIB

SILTUMAPGĀDE, VENTILĀCIJA, KONDICIONĒŠANA

 

 

 

Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) sistēmu projektēšana, izbūve, garantijas un pēc garantijas servisa apkalpošana. 

 

Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) iekārtu risinājumu izstrāde, atbilstoši ēku un telpu pielietojumam.
 
Piedāvājam risinājumus ražotnēm, sabiedriskajām ēkām, birojiem, valsts un privātajiem pasūtītājiem.
 
Atkarībā no katra projekta specifikas izvēlamies atbilstošu tehnoloģisko risinājumu, kas ietver gan ventilācijas cauruļvadus un gaisa apstrādes iekārtas (AHU), gan augstas tīrības klases iekārtu risinājumus un gaisa kontroles sistēmas ražotnēm.
 
Piedāvājot risinājumus, ņemam vērā klienta vajadzības un katrā ēkas telpā varam nodrošināt optimālu klimatu, kā arī attālinātu tā kontroli.
 
Pieredzējuši uzņēmuma speciālisti nodrošinās integrētu pieeju siltumapgādes, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu izstrādē. Tas ļauj pārraudzīt visu sistēmu kompleksu izbūvi un servisa apkalpošanu.

 • pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmas

 • dūmu novadīšanas ventilācijas sistēmas

 • pretdūmu aizsardzības virsspiediena ventilācijas sistēmas

 • silto grīdu apkures sistēmas

 • siltummezgli

 • klimata kontroles sistēmas

ŪDENSAPGĀDE, KANALIZĀCIJA

 

 

 

Iekšējo un ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana, izbūve un servisa apkalpošana. 

 

Pēc apjoma un sarežģītības dažādu risinājumu izstrāde sabiedriskām ēkām, ražotnēm, izglītības iestādēm un privātajiem klientiem.
 
Veicam esošo tīklu rekonstrukcijas un atjaunošanas darbus, kā arī izstrādājam jaunajiem objektiem nepieciešamos ārējos un iekšējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus.
 
Izvēloties katram objektam optimālāko risinājumu, pieprasām nepieciešamos materiālus un tehnoloģiskos risinājumus no dažādiem piegādātājiem. Tas ļauj komplektēt un klientam piedāvāt izdevīgāko no risinājumiem.

 • aukstās, karstās un cirkulācijas ūdensvada sistēmas

 • ugunsdzēsības sistēmas

 • sadzīves kanalizācija sistēmas

 • lietus kanalizācijas sistēmas

 • ražošanas kanalizācijas sistēmas

BŪVNIECĪBA

 

 

 

Veicam jaunu ēku būvniecības darbus, kā arī jau esošu ēku atjaunošanu un remontdarbus. 

 

Nodrošinām būvniecības projektu realizāciju sabiedriskajām ēkām, privātajiem uzņēmējiem un privātpersonām.
 
Profesionāla būvniecības projektu vadība nodrošina visiem projektā iesaistītajiem pārskatāmu un saprotamu būvniecības procesu, no projekta uzsākšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

 • būvlaukuma sagatavošana

 • būves vai tās daļas konservācija

 • ēkas vai tās daļas nojaukšana

 • būves nulles cikla izbūve

 • būves nesošo un nenesošo konstrukciju būvēšana

 • ēkas ārējie apdares darbi

 • ēkas iekšējie apdares darbi

 • būvlaukuma sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas

 • teritorijas labiekārtošana

SERVISS

 

 

 

Profesionāla tehniķu un inženieru komanda nodrošina inženiertehnisko sistēmu apkalpošanu un remontu.

 

Moduls Engineering nodrošina visu ēkā esošo inženiertehnisko sistēmu apkalpošanu un remontu. Veicam pilna servisa pakalpojumus industriālos objektos, sabiedriskās ēkās, birojos, tirdzniecības centros, kā arī viesnīcās. Visu inženiertehnisko sistēmu nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, mūsu klientiem ir pieejams 24/7 servisa pakalpojums.

 • ventilācijas sistēma

 • dzesēšanas sistēma

 • ēku elektroapgādes sistēmas

 • ēku rezerves barošanas sistēma

 • siltumapgādes sistēma

 • videonovērošanas sistēma

 • ugunsdrošības sistēma

 • apsardzes sistēma

 • ēku vadības (BMS) sistēma

KOMANDA

 

 

 

 • Text Hover
Moduls Engineering komanda kompleksi realizē visus iekšējos un ārējos inženierkomunikāciju risinājumus objektā.

 

Uzņēmuma darbiniekiem ir specializēto darbu veikšanai nepieciešamie sertifikāti, licences un kvalifikācija, lai darbus veiktu ievērojot valstī noteikto regulējumu.
 
Objektā darbus veicam ar saviem uzņēmuma darbiniekiem, kā arī piesaistām apakšuzņēmējus. Uzņēmumā ir izveidota spēcīga profesionāļu komanda ar atbilstošu pieredzi un izglītību. Moduls Engineering strādā vārāk nekā 100 dažādu jomu speciālisti, kas specializējušies elektroapgādes, vājstrāvas tīklu, elektronisko sakaru sistēmu, elektroinstalāciju, ventilācijas, apkures, ūdens un kanalizācijas tīklu projektēšanā, izbūvē, servisa apkalpošanā un būvniecības darbu vadīšanā.