Moduls Engineering ir 30 gadu pieredze inženiertehnisko risinājumu nozarē. Pieredze un profesionalitāte garantē augstu kvalitāti ikvienam klientam.

 

 • Text Hover
ZAĻĀS TEHNOLOĢIJAS

 • Text Hover
ŪDENSAPGĀDE KANALIZĀCIJA

 

 • Text Hover
ELEKTROAPGĀDE

 • Text Hover
SILTUMAPGĀDE
VENTILĀCIJA

 

 

 

 • Text Hover
VĀJSTRĀVAS TĪKLI

 • Text Hover
BŪVNIECĪBA
PROJEKTĒŠANA


ZAĻĀS TEHNOLOĢIJAS

 

 

 

Zaļās tehnoloģijas ilgtspējīgiem risinājumiem, ēku energoefektivitātes paaugstināšanai.


 

Piedāvājam tehniskos risinājumus ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, kas ilgtermiņā samazina elektroenerģijas un apkures izmaksas, kā arī uzlabo gaisa kvalitāti un kopējo komforta līmeni telpās:

 • Saules paneļu un invertoru montāža;
 • Siltumsūkņu (gaiss-ūdens, zeme, gaiss-gaiss) uzstādīšana un kombinēšana ar saules paneļiem;
 • Izstrādes stadijā ir H2 (ūdeņraža) tehnoloģiju izmantošana un ieviešana ar atjaunīgajiem energoresursiem saražotās enerģijas uzkrāšanai un pārvadei.

Ēkas kopējo energoefektivitāti var paaugstināt arī izvēloties mazākas energoietilpības apkures un dzesēšanas iekārtas, aizvietojot esošās iekārtas vai papildinot tās ar adiabātiskās (ūdens) dzesēšanas risinājumiem un/vai siltumsūkņiem.

Atkarībā no ēkas specifikas, piedāvāsim atbilstošāko tehnisko risinājumu ēkas iekšējo inženiersistēmu  darbības efektivizācijai un ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, nodrošinot pilna cikla pakalpojumu sniegšanu – sākot no projekta izstrādes līdz sistēmu izbūves un uzturēšanas darbiem.

 

 

 • zaļās tehnoloģijas

 • energoefektivitāte

 • saules paneļi

 • siltumsūkņi

 • H2 tehnoloģijas

ELEKTROAPGĀDE

 

 

 

Kompleksa ēkas elektroapgādes sistēmu projektēšana, izbūve, garantijas un pēc garantijas servisa apkalpošana.

 

Piedāvājam piemērotākos un energoefektīvākos risinājumus, izmantojot mūsdienīgu pieeju un jaunākos materiālus.
Elektroapgādes sistēmas ietver visus elektroinstalācijas darbus, kā, piemēram, esošo sistēmu rekonstrukciju vai jaunas ražotnes elektrifikācijas risinājumus, kas nodrošina gan iekšējo, gan ārējo tīklu darbību.
Apgaismojuma risinājumi ir vēl viena elektroapgādes sadaļa, kas paredz vispārējo apgaismojumu, specializētos gaismas avotus, iekšējā un ārējā apgaismojuma risinājumus, tajā skaitā fasādes izgaismošana, teritorijas apgaismojums, citi konkrētā teritorijā nepieciešamie risinājumi.

 

 • elektroinstalācijas

 • iekšējais un ārējais apgaismojums

 • fasādes izgaismošana

 • kabeļu līnijas

 • zibensaizsardzība un zemēšana

 • rezerves barošanas sistēmas

 • skatuves tehnoloģijas

VĀJSTRĀVAS TĪKLI

 

 

 

Vājstrāvas sistēmu projektēšana, izbūve, garantijas un pēc garantijas servisa apkalpošana.


 

Izstrādājam vājstrāvas tīklu projektu un pilnībā veicam to ierīkošanu un servisa apkalpošanu, izmantojot jaunākos risinājumus un materiālus.
Vājstrāvas tīklu risinājumu izstrāde atbilstoši klienta vajadzībām, nodrošinot visu sistēmu savstarpēju integrāciju. Pirms darbu uzsākšanas veicam objekta apsekošanu, lai izvērtētu telpu un ēkas tehniskās iespējas, un piedāvātu optimālāko risinājumu.
Projektējot un ierīkojot vājstrāvas tīklus tiek ņemti vērā vairāki nozīmīgi aspekti, kas nodrošina tīklu darbību bez bojājumiem, kā arī paredz iekārtām nepieciešamo piekļuvi.

 

 • servera telpas

 • datoru un telefonu tīkli

 • ugunsdzēsības un dūmu novadīšanas sistēmas

 • audio-vizuālās sistēmas

 • apsardzes signalizācija un videonovērošana

 • sistēmas medicīnas personāla un pacientu saziņai

 • automatizācijas sistēmas, t. sk. ēkas vadības sistēmas BMS un EIB

ŪDENSAPGĀDE, KANALIZĀCIJA

 

 

 

Iekšējo un ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana, izbūve un servisa apkalpošana. 


 

Pēc apjoma un sarežģītības dažādu risinājumu izstrāde sabiedriskām ēkām, ražotnēm, izglītības iestādēm un privātajiem klientiem.
Veicam esošo tīklu rekonstrukcijas un atjaunošanas darbus, kā arī izstrādājam jaunajiem objektiem nepieciešamos ārējos un iekšējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus.
Izvēloties katram objektam optimālāko risinājumu, pieprasām nepieciešamos materiālus un tehnoloģiskos risinājumus no dažādiem piegādātājiem. Tas ļauj komplektēt un klientam piedāvāt izdevīgāko no risinājumiem.

 

 • aukstās, karstās un cirkulācijas ūdensvada sistēmas

 • ugunsdzēsības sistēmas

 • sadzīves kanalizācija sistēmas

 • lietus kanalizācijas sistēmas

 • ražošanas kanalizācijas sistēmas

SILTUMAPGĀDE, VENTILĀCIJA

 

 

 

Ēku energoefektivitātes paaugstināšana, veicot siltumapgādes un ventilācijas sistēmu automatizāciju. Piedāvājam risinājumus ražotnēm, sabiedriskajām ēkām, birojiem, valsts un privātajiem pasūtītājiem.Automatizēta ventilācijas un siltumapgādes sistēmu  pārvaldība ir viens no priekšnoteikumiem ēku energoefektivitātes paaugstināšanai. Sistēmu automatizācijas ieviešanas soļi: • Energoaudits – esošo sistēmu un iekārtu darbības, resursu patēriņa novērtējums;

 • Projektēšana – energoefektīvu risinājumu izstrāde, izvērtējot saprātīgu ieguldījumu atmaksāšanās periodu;

 • Būvniecība – izbūve un integrācija ar specializēto ēku vadības programmatūru;

 • Sistēmu apkalpošana un uzturēšana.


Ieguvumi no ventilācijas un siltumapgādes sistēmu automatizācijas: • Precīza katras atsevišķas telpas klimata regulēšana;

 • Reāllaika klimata un gaisa kvalitātes parametru monitorings;

 • Paziņojumi par sistēmas darbības bojājumiem un neatbilstošu darbību;

 • Efektīva resursu izmantošana;

 • Resursu un finanšu līdzekļu ietaupījums;

 • CO2 izmešu samazināšana;

 • Ēkas vērtības pieaugums.


Prezentācija par siltumapgādes un ventilācijas sistēmu automatizāciju ir pieejama šeit. 

 • siltumsūkņi

 • ventagregāti

 • čilleri

 • VAV vārsti

 • siltās grīdas

 • siltummezgli

 • klimata kontroles sistēmas

BŪVNIECĪBA, PROJEKTĒŠANA

 

 

 

Veicam jaunu ēku būvniecības darbus, kā arī jau esošu ēku atjaunošanu un remontdarbus. 

 

Nodrošinām būvniecības projektu realizāciju sabiedriskajām ēkām, privātajiem uzņēmējiem un privātpersonām.

Profesionāla būvniecības projektu vadība nodrošina visiem projektā iesaistītajiem pārskatāmu un saprotamu būvniecības procesu, no projekta uzsākšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

 

 • būvlaukuma sagatavošana

 • būves vai tās daļas konservācija

 • ēkas vai tās daļas nojaukšana

 • būves nulles cikla izbūve

 • būves nesošo un nenesošo konstrukciju būvēšana

 • ēkas ārējie apdares darbi

 • ēkas iekšējie apdares darbi

 • būvlaukuma sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas

 • teritorijas labiekārtošana

SERVISS

 

 

 

Visu ēkā esošo inženiertehnisko sistēmu apkalpošana un remonts.


 

Profesionāla tehniķu un inženieru komanda veic pilna servisa pakalpojumus industriālos objektos, sabiedriskās ēkās, birojos, tirdzniecības centros, kā arī viesnīcās.

Nodrošinām ēku mehānisko ventilācijas sistēmu regulāru tīrīšanu un tehnisko apkopi.

Elektrisko mērījumu veikšana:

 • Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi;
 • Elektrisko kontaktsavienojumu pārbaude ar termo kameru;
 • Ievadaizsardzības iekārtas slodzes noteikšana;
 • Pretestības mērījumi zemējumam;
 • Cilpas fāze-nulle pretestības mērījumi.

Nodrošinām apkopi un remontu:

 • Apkures katliem (gāzes, šķidrā kurināmā un cietā kurināmā);
 • Siltumsūkņiem (gaiss-ūdens, zeme, gaiss-gaiss);
 • Saules paneļiem un invertoriem.

Visu inženiertehnisko sistēmu nepārtrauktas darbības nodrošināšanai mūsu klientiem ir pieejams 24/7 servisa pakalpojums.

 

 • ventilācijas sistēma

 • dzesēšanas sistēma

 • ēku elektroapgādes sistēmas

 • ēku rezerves barošanas sistēma

 • siltumapgādes sistēma

 • videonovērošanas sistēma

 • ugunsdrošības sistēma

 • apsardzes sistēma

 • ēku vadības (BMS) sistēma

KOMANDA

 

 

 

 • Text Hover
Moduls Engineering komanda kompleksi realizē visus iekšējos un ārējos inženierkomunikāciju risinājumus objektā.

 

Uzņēmuma darbiniekiem ir specializēto darbu veikšanai nepieciešamie sertifikāti, licences un kvalifikācija, lai darbus veiktu ievērojot valstī noteikto regulējumu.
Objektā darbus veicam ar saviem uzņēmuma darbiniekiem, kā arī piesaistām apakšuzņēmējus. Uzņēmumā ir izveidota spēcīga profesionāļu komanda ar atbilstošu pieredzi un izglītību. Moduls Engineering strādā vārāk nekā 100 dažādu jomu speciālisti, kas specializējušies elektroapgādes, vājstrāvas tīklu, elektronisko sakaru sistēmu, elektroinstalāciju, ventilācijas, apkures, ūdens un kanalizācijas tīklu projektēšanā, izbūvē, servisa apkalpošanā un būvniecības darbu vadīšanā.