2023

Apkures un ventilācijas sistēmu izbūve Rīgas 45. vidusskolā

Moduls Engineering, balstoties uz iegūtajiem datiem no iepriekš uzstādītajiem gaisa kvalitātes mērītājiem, veic apkures un  ventilācijas sistēmu izbūvi, kas ietver sekojošus darbus:

  • augstas efektivitātes gaisa apstrādes iekārtu montāža mācību klasēs. Gaisa apstrādes iekārtu pieslēgšana esošajai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai;
  • apkures sistēmas rekonstrukcija, esošās apkures sistēmas demontāžas darbi un jaunas sistēmas izbūve;
  • apkures sistēmas centralizēta vadības sistēmas uzstādīšana ar individuālu regulēšanu katram sildķermenim;
  • esošās ventilācijas sistēmas demontāžās darbi un jaunas sistēmas izbūve;
  • griestu un citu būvelementu demontāžas darbi;
  • kosmētiskais remonts aiz sildķermeņiem, gaisa vadu un apkures zonās un citās zonās;
  • elektroapgādes tīkla izbūves darbi;
  • jaunu LED apgaismes ķermeņu uzstādīšana.

Objekta nosaukums:

Apkures un ventilācijas sistēmu izbūve Rīgas 45. vidusskolā

Adrese:

Ropažu iela 34, Rīga

Pasūtītājs:

RĪGAS DOMES ĪPAŠUMA DEPARTAMENTS

Ģenerāluzņēmējs:

SIA Moduls Engineering

Būvniecības periods:

2023. jūlijs - 2024. jūlijs