Moduls Engineering
Built with expertise™

 


Moduls Engineering ir 25 gadu pieredze inženiertehnisko risinājumu nozarē. Pieredze, ekspertīze un profesionalitāte garantē augstu kvalitāti ikvienam klientam.
Elektrotehniskie tīkli

Inženiertehniskie tīkli

Serviss un apkalpošana

Pakalpojumi

 

 

 

 

ELEKTROTEHNISKIE TĪKLI

 

 

 


Moduls Engineering uzsākot ikvienu jaunu projektu izvērtē visu veicamo darbu apjomu, analizē izmantojamās metodes un izvēlas piemērotākās, konkrētā projekta ilgtspējas nodrošināšanai.
Ikvienas telpas funkcionalitāte nav iespējama bez elektroenerģijas – bez tās nebūs apgaismojums un nevarēs lietot nepieciešamās elektroiekārtas. Pārdomāta un funkcionāla elektroapgāde ēkā ir iespējama tikai izstrādājot elektroapgādes projektu. Visus elektroietaišu montāžas darbus veic saskaņā ar izstrādāto projektu, jo elektromontāžas jomā precizitāte un kvalitāte ir noteicošā.

Elektrotehniskie tīkli – projektēšana, ierīkošana, serviss

 • iekšējā un ārējā apgaismojuma elektroapgāde

 • kabeļu līnijas

 • zibensaizsardzība un zemēšana

 • rezerves barošanas sistēmas

 • vājstrāvas tīklu darbi, t. sk. servera telpas, ugunsdzēsības un dūmu novadīšanas sistēmas, apsardzes signalizācija un videonovērošana

 • automatizācijas sistēmas, t. sk. ēkas vadības sistēmas BMS un EIB

INŽENIERTEHNISKIE TĪKLI

 

 

 

Inženiertehniskie tīkli – projektēšana, ierīkošana, serviss

Inženiertehniskās sistēmas veido ēkas mikroklimatu, nodrošinot atbilstošo vidi ēkā. Katrā konkrētā projektā inženiertehnisko sistēmu risinājumus izstrādā individuāli, ņemot vērā vairākus būtiskus kritērijus, saskaņā ar paredzēto telpu funkcionalitāti un nozīmi.
 • ventilācija

 • kondicionēšana

 • aspirācija

 • siltumapgāde un siltumtrases

 • apkure

 • iekšējie un ārējie ūdensapgādes tīkli

 • kanalizācija

BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪBA 

 

 

 

 

 • Text Hover
Būvniecības projektu vadība – sabiedriskajām ēkām, privātajiem uzņēmējiem, privātpersonām.

Profesionāla būvniecības projektu vadība nodrošina, visiem projektā iesaistītajiem, pārskatāmu un saprotamu būvniecības procesu, no projekta uzsākšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.