VAKANCES

 
Iepirkumu speciālists

Darba pienākumi:
 • Veikt cenu aptauju, iepirkšanu un organizēt sagādi būvniecības materiāliem un iekārtām;
 • Veikt pārrunas ar vietējiem un starptautiskiem piegādātājiem, panākt labākos sadarbības nosacījumus (cenas, noteikumi, līguma dokumentācija), uzturēt un kontrolēt to izpildi;
 • Uzturēt sadarbību ar esošajiem piegādātājiem, identificēt jaunus piegādātājus, pamatojoties uz uzņēmuma vajadzībām un īstenojamajiem projektiem;
 • Pārzināt un nodrošināt materiālu sagādes dokumentāciju (deklarācijas, sertifikāti un cita celtniecības sfērā izmantojama dokumentācija);
 • Veikt cenu monitoringu, tehnisko specifikāciju salīdzināšanu un analīzi materiāliem un iekārtām;
 • Sekot līdz projekta izpildei, materiālu piegādes grafika sagatavošana.
Materiālu noliktavas pārzinis
Darba pienākumi:
 • Organizēt pasūtīto un noliktavā saņemto materiālu pieņemšanu, uzglabāšanu, izsniegšanu, uzskaiti un kontroli.
 • Izsniegt materiālus, individuālas aizsardzības līdzekļus, noformēt atbilstošo dokumentāciju un veikt uzskaiti.
 • Veikt darba instrumentu izsniegšanu, saņemšanu un novērtēšanu, kā arī jaunu iegādi.
 • Veikt noliktavas un sadzīves preču iegādi un izsniegšanu.
 • Organizēt nomas pakalpojumus, salīdzināt izmaksas.
 • Organizēt un veikt materiālu inventarizāciju noliktavā, apkopot un reģistrēt inventarizācijas datus.
 • Organizēt noliktavas darbinieku darbu, veikt darbinieku darba laika un prombūtnes uzskaiti.

Grāmatvedis
Darba pienākumi:
 • Grāmatvedības un finanšu resursu laicīga uzskaite atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un uzņēmuma prasībām;
 • Sagatavot un savlaicīgi iesniegt nodokļu deklarācijas un statistikas pārskatus;
 • Regulāra virsgrāmatas uzraudzība, salīdzināšana ar analītisko uzskaiti, kā arī bilances kontu atlikumu pārbaude un analīze;
 • Līdzdalība grāmatvedības ikmēneša slēgšanas procesā;
 • Ar uzņēmumu saistīto Pilnsabiedrību grāmatvedības uzskaite, gada pārskatu sagatavošana;
 • Ceturkšņa bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošana bankai un holdinga vadībai konsolidācijai;
 • Līdzdalība uzņēmuma iekšējos un ārējos auditos.
Biznesa attīstības vadītājs
Darba pienākumi:
 • Jaunu produktu ieviešana, attīstība , attīstības projektu vadība un kontrole, veicinot uzņēmuma mērķu sasniegšanu;
 • Izstrādāt jaunus un veikt uzlabojumus esošajos produktos;
 • Sadarbība ar esošiem klientiem un partneriem, jaunu sadarbības partneru un klientu piesaiste;
 • Sadarbības līgumu slēgšana ar klientiem un sadarbības partneriem;
 • Dalība pasākumos - izstādēs, semināros;
 • Atbildība par attīstības budžetu.

Santehniķis būvniecības objektos
Darba pienākumi:
 • Veikt ūdensapgādes, kanalizācijas un apkures sistēmu montāžas un uzstādīšanas darbus, saskaņā ar projekta dokumentāciju;
 • Ievērot darbu izpildes termiņus un kvalitātes prasības.
Inženierkomunikāciju servisa tehniķis
Darba pienākumi:
 • Inženirkomunikāciju sistēmu un iekārtu nepārtrauktas darbības nodrošināšana un ikdienas apkalpošana;
 • Inženierkomunikaciju sistēmu un iekārtu bojājumu konstatēšana un novēršana, remontdarbu veikšana.
Inženierkomunikāciju montētājs, santehniķis
Darba pienākumi:
 • Veikt ūdensapgādes, kanalizācijas un apkures sistēmu montāžas un uzstādīšanas darbus, saskaņā ar projekta dokumentāciju;
 • Ievērot darbu izpildes termiņus un kvalitātes prasības.
Metinātājs 
(MMA un TIG)
Darba pienākumi:
 • Veikt apkures sistēmu montāžas un metināšanas darbus MMA un TIG kategorijā;
 •  Ievērot darbu izpildes termiņus un kvalitātes prasības.
Būvdarbu vadītāja 
asistents
Darba pienākumi:
 • Būvprojektu tehniskās dokumentācijas sagatavošana atbilstoši standartu un normatīvo aktu prasībām;
 • Asistēšana būvdarbu vadītājam būvniecības projektu plānošanā, realizācijā un koordinēšanā;
 • Būvniecības objektu apsekošana;
 • Dažādu dokumentu un atskaišu sagatavošana un noformēšana.