2021

Moduls Engineering paraksta vienošanos ar Izglītības un zinātnes ministriju

  • Text Hover
Pirms Ziemassvētkiem, 23. decembrī, ir parakstīta vispārīgā vienošanās starp Izglītības un zinātnes ministriju un SIA "Moduls Engineering" par CO2 gaisa kvalitātes mērītāju iegādi. Šobrīd tiek gatavota nepieciešamā informācija pašvaldībām un valsts izglītības iestādēm par ierīču pasūtīšanas procesu un piegādes līgumu slēgšanu.
Gaisa kvalitātes mērierīces tiks nodrošinātas valsts un pašvaldību vispārējās, un speciālās izglītības iestādēm, profesionālās izglītības iestādēm, kā arī pašvaldību sociālās aprūpes centru koplietošanas telpām. Iekārtu piegādes process notiks pakāpeniski un līgumus par gaisa kvalitātes mērītāju uzstādīšanu iestādes varēs noslēgt vispārīgās vienošanās darbības laikā - līdz 2022.gada 26. februārim.

Faktiskais iepirkumā pasūtīto gaisa kvalitātes mērītāju apmaksai nepieciešamais finansējums būs zināms pēc tam, kad visas iestādes būs veikušas pasūtījumus vispārīgās vienošanās ietvaros. Šobrīd indikatīvais finansējums tiek plānots līdz 4,3 milj. eiro. Valsts budžeta finansējums 3,7 milj. eiro apmērā CO2 gaisa kvalitātes mērītāju iegādei ministrijai piešķīra 2021. gada vasarā.

SIA “Moduls Engineering” ietilpst AS “MN Holding” uzņēmumu grupā, un 2021. gads ir uzņēmuma 27. darbības gads, kuru laikā no apgaismes ķermeņu tirdzniecības kompānijas uzņēmums ir izaudzis par vienu no vadošajiem būvniecības nozares uzņēmumiem inženiertehnisko un elektrotehnisko tīklu segmentā.