2022

Iekšējo inženiertīklu izbūve Novira Plaza

Moduls Engineering projekta ietvaros veiks visu iekšējo inženiertīklu ierīkošanu un izbūvi, kas ietvers sekojošus darbus:

 • Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve;
 • Apkures sistēmas izbūve;
 • Siltummehānikas ierīkošana;
 • Ventilācijas un gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve:
 • Dūmu nosūces sistēmas ierīkošana;
 • Iekšējo elektroapgādes tīklu izbūve;
 • Elektronisko sakaru inženiertīklu ierīkošana;
 • Videonovērošanas sistēmu uzstādīšana;
 • Piekļuves kontroles sistēmu ierīkošana;
 • Ēkas vadības un automatizācijas sistēmas ierīkošana;
 • Apsardzes signalizācijas sistēmas ierīkošana;
 • Automātiskā sprinklera ugunsdzēsības sistēmas un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada automātikas uzstādīšana;
 • Ugunsdzēsības automātiskās sistēmas, dūmu novadīšanas sistēmas automātikas uzstādīšana;
 • Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana;
 • Centralizētās izziņošanas sistēmas ierīkošana.

Objekta nosaukums:

Iekšējo inženiertīklu izbūve Novira Plaza

Adrese:

Marijas iela 2 un 2a, Rīga

Pasūtītājs:

Novira Capital

Ģenerāluzņēmējs:

SIA Velve

Būvniecības periods:

2021. decembris - 2023. oktobris