2021

Operāciju bloka izveide Rīgas 1. slimnīcas 17. korpusā

Šajā projektā Moduls Engineering veica Rīgas 1. slimnīcas 17. korpusa telpu atjaunošanas darbus, operāciju bloka izveidei ēkas 1. stāvā. Projekta risinājumi tika veikti ar augstu energoefektivitāti gan iekārtu līmenī, gan tehnisko risinājumu līmenī.

Vispārceltnieciskie darbi:

 • esošo telpu demontāža;
 • telpu plānojuma pārprojektēšana;
 • apdares darbi palātās, nesterilajā zonā, procedūras telpās, intensīvās terapijas kabinetos, māsu posteņa zonā, sanmezglos, sanitāri un tehniskajās telpās, operācijas zālēs;
 • grīdu seguma darbi;
 • logu montāža;
 • bīdāmo un alumīnija durvju montāžas darbi;
 • medicīniskā aprīkojuma un mēbeļu uzstādīšana;
 • medicīnas konsoļu montāža palātās;
 • māsu posteņa reģistratūras letes izbūve.

Divu operācijas zāļu izbūve ar modulārām tīro telpu sistēmām:

 • izbūvētas griestu stiprinājuma konsoles, kas sastāv no griestu stiprinājuma plates ar visiem elektrības, gāzes un vājstrāvu pieslēgumiem, un nepieciešamajiem operāciju lampu vadības blokiem;
 • iebūvēts operāciju zāles vadības panelis, kas paredzēts ventilācijas t.sk., temperatūras un mitruma kontrolei un regulācijai, gāzu, elektrības un apgaismojuma kontrolei un vadībai, kā arī trauksmi par pieslēgšanos pie autonomās UPS elektrobarošanas;
 • izbūvēta medicīnas gāzu cauruļvadu sistēma un gāzes kontroles paneļi;
 • izbūvētas ventilācijas, gaisa recirkulācijas un pārspiediena sistēmas;
 • izbūvēti laminārie griesti.

Inženiertīklu projektēšana un izbūve, atbilstoši medicīnas iestādes prasībām:

 • izbūvēta papildus konteineru tipa ēkas ventilācijas iekārtu izvietošanai, blakus esošajai ēkai;
 • pārvietots “Sadales tikls” augstsprieguma kabeli, izstrādājot atsevišķu projektu;
 • veikta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūve;
 • izbūvēta aukstā ūdens apgādes sistēma, karstā ūdens un karstā ūdens cirkulācijas sistēma;
 • izbūvēti sadzīves kanalizācijas iekšējie tīkli;
 • iekšējo elektroapgādes tīkli un apgaismojuma izbūve;
 • apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu izbūve;
 • siltummezgla pārbūve.

Vājstrāvas tīklu projektēšana un izbūve:

 • māsu izsaukuma sistēmas izbūve;
 • ugunsgrēka atklāšanas trauksmes un signalizācijas sistēmas izbūve;
 • centrālās izziņošanas sistēmas izbūve;
 • datoru un telefonu tīklu izbūve;
 • apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmas izbūve;
 • atjaunota videonovērošanas sistēma.

Objekta nosaukums:

Operāciju bloka izveide Rīgas 1. slimnīcas 17. korpusā

Adrese:

Bruņinieku iela 5, Rīga

Pasūtītājs:

Rīgas domes Īpašuma departaments

Ģenerāluzņēmējs:

PS “Moduls SK Group”

Būvniecības periods:

2020. gada augusts - 2021. gada jūlijs