2020

VSIA Vaivari Rīgas filiāles ēkas telpu vienkāršotās atjaunošana

Moduls Engineering projekta ietvaros kā ģenerāluzņēmējs veiks vispārējos būvdarbus, kā arī nodrošinās iekšējos specializēto darbu veikšanu, laboratorijas darbībai  nepieciešamo iekārtu un iebūvēto mēbeļu uzstādīšanu. Iekšējie specializētie darbi ietver:

- apkures, ventilācijas un klimata kontroles sistēmas izbūve;
- sadzīves kanalizācijas, karstā un auksta ūdensvada sistēmas, kā arī cirkulācijas ūdensvada sistēmas izbūve;
- elektroapgādes un elektronisko sakaru tīklu ierīkošana;
- apsardzes signalizācijas, piekļuves kontroles sistēmas, WC izsaukšanas sistēmas un videonovērošanas sistēmas uzstādīšana;
- ugunsgrēka atklāšana un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana.

 


Objekta nosaukums:

Ēkas telpu vienkāršotās atjaunošanas būvdarbu veikšana funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas izveidei, iebūvējamo mēbeļu piegāde un uzstādīšana

Adrese:

Ventspils iela 53, Rīga

Pasūtītājs:

VSIA Nacionālais veselības centrs Vaivari

Ģenerāluzņēmējs:

SIA Moduls Engineering

Būvniecības periods:

2020. gada 22. jūlijs līdz 2020. gada 28. oktobris