Elektrisko hidrometrisko posteņu izbūve

2018

Projekta ietvaros Moduls Engineering veic Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra elektrisko hidrometrisko posteņu projektēšanu un izbūvi Latvijas teritorijā. Hidrometrisko posteņu ierīkošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu sistemātisku datu uzskaiti par virszemes ūdensobjektu un meliorācijas sistēmu ūdens līmeņa izmaiņām un mērījumiem. Projekta ietvaros tiek veikti vispārējie būvniecības darbi posteņu izbūvei, kas ietver posteņa mājiņas un trošu ceļu balstu nostiprināšanu, pamatu ierīkošanu veco pamatu vietā, saliekamu, konteinertipa posteņa mājiņu izgatavošanu un uzstādīšanu, kā arī piegulošās teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu.
.

Hidrometrisko posteņu kvalitatīvu funkciju nodrošināšanai Moduls Engineering uzstādīs hidrometriskās iekārtas, tai skaitā veiks vinčas, skaitītāja bloka, karietes un svaru seifa montāžu, kā arī uzskaites elektroapgādes tīklu ierīkošanu. Tiks veikta nesošo, velkošo un strāvas trošu un cinkota tērauda trošu balstu uzstādīšana. Projekta ietvaros notiks arī atsevišķu esošo uzskaites elektrosadaļņu pārcelšana, apsardzes signalizācijas iekārtu iegāde un uzstādīšana, kā arī objektiem atbilstošu videonovērošanas sistēmas uzstādīšana. Projekta laikā Moduls Engineering nodrošinās sertificēta speciālista klātbūtni pie hidrometriskās iekārtas uzstādīšanas un LVĢMC personāla apmācību.

Objekta nosaukums:

Elektrisko hidrometrisko posteņu izbūve


Adrese:

Latvija


Pasūtītājs:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs


Ģenerāluzņēmējs:

SIA „Moduls Engineering”


Būvniecības periods:

2018. gads