2023

Elektroietaišu darbības nodrošināšana RSU ēkās

Moduls Engineering elektroietaišu darbības nodrošināšanas projekta ietvaros, RSU ēkās veic sekojošus darbus:

  1. Elektrotehnisko parametru mērījumu veikšana:
  • kabeļu, vadu izolācijas pretestības mērījumus vienam vadam (posmam);
  • zemējuma kontūra pretestības mērījumus;
  • zibensaizsardzības sistēmas elektrotehnisko parametru mērījumus;
  • pārejas pretestības mērījumus;
  • cilpas „fāze-nulle” mērījumus;
  • termogrāfijas uzmērījumu veikšanu vienai sadalnei uc.
  1. Atskaišu un vizuālā materiālā (fotogrāfijas, shēmas, izvietojuma plāni) iesniegšana par veiktajiem mērījumiem.
  2. Elektrisko tīklu remontdarbi.

Objekta nosaukums:

Elektroietaišu darbības nodrošināšana RSU ēkās

Adrese:

Dzirciema iela 16, Rīga

Pasūtītājs:

Rīgas Stradiņa universitāte

Ģenerāluzņēmējs:

SIA Moduls 'engineering

Būvniecības periods:

2023. aprīlis - 2026. aprīlis