2023

Jaunā mācību satura dabaszinātņu un tehnoloģiju jomu mācību centru izveide Rīgas izglītības iestāžu ēkās

Moduls Engineering jaunā mācību satura dabaszinātņu un tehnoloģiju jomu mācību centru izveides projektā Rīgas mācību iestādēs veiks sekojošus darbus:

 • demontēs esošās durvis, starpsienas, grīdas segumu, iekārtos griestus un citus būvelementus;
 • uzstādīs koka durvis klases telpās un alumīnija durvis koridora telpās, ierīkos jaunas griestu konstrukcijas ar akustiskām griestu plāksnēm. Atbilstoši sagatavos grīdas un ieklās linoleju;
 • pastiprinātā reģipša starpsienas montāžas darbus vietās, kur paredzēta interaktīvās tāfeles uzstādīšana un nepieciešamajās vietās, jaunu ģipškartona sienu izbūve;
 • esošās elektroinstalācijas demontāža darbus, uzstādīs elektrosadales un energoefektīvus LED tipa gaismekļus. Visās telpās piemērota apgaismojuma uzstādīšana, saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem, balstoties uz  attiecīgajiem normatīviem;
 • esošo aukstā, karstā ūdensvada cauruļvadu, sanitārtehnisko ierīču, esošo sadzīves kanalizācijas cauruļvadu demontāžas darbus;
 • esošās ventilācijas sistēmas demontāžu, pieslēgs gaisa savācējus virs darba vietām pie izbūvētās ventilācijas nosūces sistēmas;
 • demontēs gaisa vadus un auduma difuzorus, kurus arī montēs. Izbūvēs decentralizēto ventilācijas sistēmu klasēs;
 • ventilācijas iekārtām uzstādīs MESH CO2 sensorus ar nepieciešamo papildus aprīkojumu, gaisa kvalitātes mērīju veikšanai un sistēmas vadībai;
 • esošās apkures sistēmas demontāža un demontētēs čuguna radiatorus. Izbūvēs mūsdienīgu apkures sistēmu;
 • esošās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un datu tīklu demontāža;
 • esošo UATS sistēmu papildināšana ar sienas skaļruņiem un citiem nepieciešamajiem elementiem;
 • esošā komutācijas skapja reorganizācijas, izbrīvēšanas, pārvietošanas, pārtestēšanas un pārkomutēšanas darbus.

Objekta nosaukums:

Jaunā mācību satura dabaszinātņu un tehnoloģiju jomu mācību centru izveide Rīgas izglītības iestāžu ēkās

Adrese:

Rīgas pašvaldības izglītības iestādes

Pasūtītājs:

RĪGAS DOMES ĪPAŠUMA DEPARTAMENTS

Ģenerāluzņēmējs:

SIA Moduls Engineering

Būvniecības periods:

2023. jūlijs - 2024. jūlijs