2009

„Latvijas Gāze” administrācijas ēka

SIA „Moduls Rīga” šajā objektā veica sekojošus inženiertehniskos darbus: ierīkoja aukstā un karstā ūdens apgādi, kanalizāciju, siltumapgādi, apkuri, katlu telpu, ventilāciju. Nodrošināja objektu ar elektroapgādi, ēkas automātiskās vadības sistēmu, ievilka telefonu un datoru tīklus, ierīkoja ugunsdzēsības automātiskā signalizāciju un apsardzes signalizāciju, uzstādīja video novērošanas iekārtas un piekļūšanas kontroles sistēmu. Ierīkoja ūdensvada ārējos tīklus, sadzīves kanalizāciju, lietus ūdens kanalizāciju. Tika ierīkota siltumtrase, 0,4kV ārējie lietotāja elektrotīkli un vājstrāvas ārējie tīkli.


Pasūtītājs:

AS „Latvijas Gāze”

Adrese:

Vagonu iela 20, Rīga

Ģenerāluzņēmējs:

SIA ”Mūsu māja”

Būvniecības periods:

no 2006. gada septembra līdz 2009. gada janvārim

Objekta kopējā platība:

5600m2