2021

Lidostas “Rīga” ēku remontdarbi un nelieli būvdarbi

Moduls Engineering kā viens no uzņēmumiem, ar kuru noslēgta vispārīgā vienošanās veiks dažādus būvdarbus un remontdarbus lidostai “Rīga” piederošajās ēkās un būvēs, atbilstoši katrai situācijai sagatavotajam darba uzdevumam, kas ietvers tādus darbus, kā, piemēram:

  • ar avārijas vai tās seku novēršanu saistīti remontdarbi;
  • lidostas ēku uzturēšanas darbi;
  • iekštelpu remontdarbi;
  • jumta konstrukciju remontdarbi;
  • logu un durvju regulēšanas darbi;
  • konstrukciju stiprinājumu un furnitūras regulēšanas darbi;
  • un citi neparedzēti pārbūves, rekonstrukcijas vai būvniecības darbi.

 


Objekta nosaukums:

Lidostas “Rīga” ēku remontdarbi un nelieli būvdarbi

Adrese:

Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads

Pasūtītājs:

VSA “Starptautiskā lidosta Rīga”

Servisa periods:

2021.gada oktobris – 2024.gada oktobris