2020

Mežaparka Lielās estrādes pārbūve

Moduls Engineering Mežaparka Lielās estrādes pārbūvē veica ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, apgaismojuma, zibensaizsardzības, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, elektronisko sakaru, videonovērošanas sistēmas, centrālās izziņošanas sistēmas, apkures, dzesēšanas un ventilācijas tīklu montāžas darbus.


Objekta nosaukums:

Mežaparka Lielās estrādes pārbūve

Pasūtītājs:

Rīgas domes īpašuma departaments

Ģenerāluzņēmējs:

SIA "RERE VIDE"

Būvniecības periods:

2019. gada februāris – 2020. gada maijs

Objekta kopējā platība:

10’477 m2