2020

Muzeja krātuvju kompleksa būvniecība

SIA ''Moduls Engineering’’ projektā veica iekšējo elektrotīklu izbūvi, kas ir nepieciešami Baltijā vērienīgākajai automatizētajai gāzes dzēšanas sistēmai, restaurāciju telpu īpašajai putekļu un gāzu nosūkšanas sistēmai, klimata kontroles sistēmai un aukstuma kamerām. Atbilstoši muzeja krājumu glabāšanas nosacījumiem Moduls Engineering veica sekojošus elektrotehniskos darbus:

 automātiskās dūmu nosūkšanas sistēmas izbūve

 ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve

 piekļuves kontroles un apsardzes signalizācijas sistēmas izbūve

 videonovērošanas sistēmas ierīkošana

 telefona tīklu un datortīklu izbūve

 ārējās vājstrāvas sistēmas piekļuves kontroles izbūve


Objekta nosaukums:

Muzeja krātuvju kompleksa būvniecība

Adrese:

Pulka iela 8, Rīgā

Pasūtītājs:

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

Ģenerāluzņēmējs:

SIA "RERE MEISTARI"

Būvniecības periods:

2016. – 2019.

Objekta kopējā platība:

-