2009

2009. gadā uzņēmums iestājas organizācijā „Būvniecības Attīstības Stratēģiskā partnerība”, lai aktīvi līdzdarbotos nozares un valsts institūciju dialoga veidošanā.