2023

Zaļās tehnoloģijas ēku energoefektivitātes paaugstināšanai

  • Text Hover
Izmantojot zaļās tehnoloģijas Moduls Engineering izstrādā ilgtspējīgus risinājumus ēku energoefektivitātes paaugstināšanai. 
Piedāvājam tehniskos risinājumus ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, kas ilgtermiņā samazina elektroenerģijas un apkures izmaksas, kā arī uzlabo gaisa kvalitāti un kopējo komforta līmeni telpās:
  • Saules paneļu un invertoru montāža;
  • Siltumsūkņu (gaiss-ūdens, zeme, gaiss-gaiss) uzstādīšana un kombinēšana ar saules paneļiem;
  • Izstrādes stadijā ir H2 (ūdeņraža) tehnoloģiju izmantošana un ieviešana ar atjaunīgajiem energoresursiem saražotās enerģijas uzkrāšanai un pārvadei.
Ēkas kopējo energoefektivitāti var paaugstināt arī izvēloties mazākas energoietilpības apkures un dzesēšanas iekārtas, aizvietojot esošās iekārtas vai papildinot tās ar adiabātiskās (ūdens) dzesēšanas risinājumiem un/vai siltumsūkņiem.
Atkarībā no ēkas specifikas, piedāvāsim atbilstošāko tehnisko risinājumu ēkas iekšējo inženiersistēmu darbības efektivizācijai un ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, nodrošinot pilna cikla pakalpojumu sniegšanu – sākot no projekta izstrādes līdz sistēmu izbūves un uzturēšanas darbiem. Sīkāka informācija par Moduls Engineering risinājumiem ēku energoefektivitātes paaugstināšanai ir sadaļā PAKALPOJUMI

Moduls Engineering” ietilpst AS “MN Holding” uzņēmumu grupā. 2023. gads ir uzņēmuma 29. darbības gads. Šajā laikā no apgaismes ķermeņu tirdzniecības kompānijas uzņēmums ir izaudzis par vienu no vadošajiem būvniecības nozares uzņēmumiem inženiertehnisko un elektrotehnisko tīklu segmentā.