2013

Bijušo RTU studentu ēdnīcas ēku Āzenes ielā pārbūvēs par mācību korpusu

Rīgas pilsētas būvvalde ir apstiprinājusi SIA «Valeinis un Stepe» izstrādāto rekonstrukcijas projektu bijušās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studentu ēdnīcas ēkas, Rīgā, Āzenes ielā 18, pārbūvei par mācību korpusu.

Pēc būvdarbu pabeigšanas uz jaunajām telpām pārcelsies RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts un Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte.

Ēka tiks pārbūvēta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu projekta «Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide» gaitā.

Projekts paredz, ka studentu ēdnīcas ēka tiks pilnībā rekonstruēta un pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem.

2010. gada novembrī saistībā ar projektu tika noslēgti pirmie līgumi informācijas un komunikācijas tehnoloģijas aprīkojuma iegādei – studiju programmu un Zinātniskās bibliotēkas modernizēšanai.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 19 879 035 LVL. Projektu paredzēts īstenot līdz 2013. gada 30. decembrim.

Ģenerāluzņēmējs ir SIA „RBS SKALS”.

Savukārt SIA „Moduls Rīga” kā apakšuzņēmējs šajā objektā uzstāda apsardzes un ugunsdzēsības signalizāciju, telekomunikācijas, datortīklus un video novērošanu.