2021

Mūsu komanda: elektroapgādes speciālisti

  • Text Hover
Kvalificēti un pieredzējuši speciālisti ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem ikviena veiksmīga projekta realizācijā. Savu profesionālo pieredzi Moduls Engineering elektroapgādes speciālistu komanda ir pierādījusi neskaitāmos projektos.

 "Mūsu elektromontieru brigāde nodrošina ārējo un iekšējo elektroietaišu un elektroiekārtu montāžu, saskaņā ar projekta dokumentāciju. Tas ietver ēkas iekšējā elektrotīkla ierīkošanu, elektroinstalāciju ierīkošanu, apgaismojuma un gaismekļu izvietojumu, elektrotīkla pieslēguma izveide sadalnei, pagaidu pieslēguma izveidošana, ārējo elektrotīklu izbūve, āra un fasādes apgaismojuma uzstādīšana. Mēs pārzinam projekta tehniskās detaļais, lai varētu to veiksmīgi realizēt", Aigars Sproģis, Moduls Engineering elektromontieris-vecākais brigadieris.