2017

Biokurināmā katlu māja

Projekta ietvaros pilnsabiedrība “Velve, Moduls Rīga” izbūvēs 48 MW jaudas katlu mājo, veicot esošās ēkas demontāžu un nodrošinot pilnu būvniecības procesu. Pašreiz ir pabeigti esošās sūkņu mājas demontāžas darbi un pāļu izbūves darbi (kopā izbūvēti 314 pāļi), kā arī pabeigta  galveno tehnoloģisko iekārto pamatu betonēšana un ēkas pamatu betonēšana katlu mājas daļā. Savukārt turpinās ēkas pamatu betonēšanas darbi šķeldu noliktavas daļā, kā arī tiek veikti šķeldu pieņemšanas bedres  un transportiera bedres betonēšanas darbi. Ir uzsākta priekškurtuvju montāža, un tiek veikti sagatavošanas darbi katlu montāžai. 


GADS:

2017

Adrese:

Rencēnu iela 16, Rīga

Pasūtītājs:

SIA “Rīgas BioEnerģija” Ģenerāluzņēmējs: Personu apvienība “PS “Velve, Moduls-Rīga”, “Axis Technologies”” Būvniecības

Periods:

2016. gada novembris - 2017. novembris

Objekta kopējā platība:

11125 m2