2022

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai

Projekta ietvaros Moduls Engineering ēkas energoefektivitātes nodrošināšanai veiks sekojošus darbus:

  • Fasādes un jumta siltināšana;
  • Stikloto konstrukciju nomaiņa;
  • Zibens aizsardzības izbūve.

Objekta nosaukums:

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai

Adrese:

Dubultu prospekts 71, Jūrmala

Pasūtītājs:

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Ģenerāluzņēmējs:

PS Velve, Moduls Engineering

Būvniecības periods:

2022. jūlijs – 2023.decembris