2022

Ugunsaizsardzības sistēmas izbūve Rīgas Franču licejā

Moduls Engineering projekta ietvaros veica ugunsdzēsības sistēmas izbūvi, kas ietvēra sekojošus darbus:

  • Automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas izbūve
  • Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas izbūve

Objekta nosaukums:

Ugunsaizsardzības sistēmas izbūve Rīgas Franču licejā

Adrese:

Mēness iela 8, Rīga

Pasūtītājs:

Rīgas domes Īpašuma departaments

Ģenerāluzņēmējs:

SIA "Moduls Engineering"

Būvniecības periods:

2022. jūlijs – 2022. novembris