2021

LU objektu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu rekonstrukcija un izbūve

Moduls Engineering Latvijas Universitātes objektos  - LU Baldones observatorijā Riekstukalnā (Baldones nov.), LU Akadēmiskās bibliotēkas ēkā Rūpniecības ielā 10 un LU Dienesta viesnīcā Lubānas ielā 6 veica ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu rekonstrukciju un izbūvi.


Objekta nosaukums:

LU objektu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu rekonstrukcija un izbūve

Adrese:
Pasūtītājs:

Latvijas Universitāte

Ģenerāluzņēmējs:

SIA "Moduls Engineering"

Būvniecības periods:

2021. gada marts - maijs

Objekta kopējā platība:

18'608 m2