2021

Okupācijas muzeja Inženierkomunikāciju apkalpošana

Moduls Engineering servisa komanda inženierkomunikāciju apkalpošanas līguma ietvaros veic sekojošus darbus:

  • sistēmu (BMS, elektroapgādes, UAS, ventilācijas, klimata kontroles, apkures, siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, liftu un pacēlāju, VS) ikmēneša tehniskās apkopes darbus;
  • sistēmu avārijas lokalizācijas un remonta/pārbūdes darbus;
  • sistēmu mērīšanas līdzekļu, t.sk. elektroenerģijas un siltumenerģijas kontroles skaitītāju verificēšanu, atzinumu sagatavošanu, pārbaužu, mērījumu un ekspertīžu veikšanu sistēmu uzturēšanai.

 


Objekta nosaukums:

Okupācijas muzeja Inženierkomunikāciju apkalpošana

Adrese:

Latviešu Strēlnieku laukums 1, Rīga

Pasūtītājs:

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"

Servisa periods:

2021.gada aprīlis – 2024.gada aprīlis