2021

Ugunsaizsardzības sistēmu izbūve 23 izglītības iestāžu ēkās

Moduls Engineering noslēgtā līguma ietvaros divdesmit trijās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās veic ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūvi. Šī paša projekta ietvaros četrās izglītības iestāžu ēkās tiks ierīkota arī centralizētā izziņošanas sistēma.

 


Objekta nosaukums:

Ugunsaizsardzības sistēmu izbūve 23 Rīgas pilsētas pašvaldību izglītības iestāžu ēkās

Adrese:
Pasūtītājs:

Rīgas domes Īpašuma departaments

Ģenerāluzņēmējs:

SIA "Moduls Engineering"

Būvniecības periods:

2021. gada jūlijs - novembris

Objekta kopējā platība:

Eka 1282 m2 teritorija 1548 m2