2023

Risinājumi ēku energoefektivitātes paaugstināšanai

  • Text Hover
Moduls Engineering piedāvā risinājumus ēku energoefektivitātes
paaugstināšanai, veicot siltumapgādes un ventilācijas sistēmu
automatizāciju. 
Izstrādājam tehniskus risinājumus ražotnēm, sabiedriskajām
ēkām, birojiem, valsts un privātajiem pasūtītājiem.
Ieguvumi no ventilācijas un siltumapgādes sistēmu automatizācijas:
  • Precīza katras atsevišķas telpas klimata regulēšana;
  • Reāllaika klimata un gaisa kvalitātes parametru monitorings;
  • Paziņojumi par sistēmas darbības bojājumiem un neatbilstošu darbību;
  • Efektīva resursu izmantošana;
  • Resursu un finanšu līdzekļu ietaupījums;
  • CO2 izmešu samazināšana;
  • Ēkas vērtības pieaugums.

Prezentācija par siltumapgādes un ventilācijas sistēmu automatizāciju ir pieejama šeit.

“Moduls Engineering” ietilpst AS “MN Holding” uzņēmumu grupā. 2023. gads ir uzņēmuma 29. darbības gads. Šajā laikā no apgaismes ķermeņu tirdzniecības kompānijas uzņēmums ir izaudzis par vienu no vadošajiem būvniecības nozares uzņēmumiem inženiertehnisko un elektrotehnisko tīklu segmentā.