2023

Noslēdzies Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas atjaunošanas projekts

 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Septembrī ar jaunā mācību gada sākumu noslēdzās Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas atjaunošanas projekts. “Moduls Engineering” komanda veica iekštelpu pārbūves un remontdarbus, kā arī ēkas fasādes un jumta atjaunošanas darbus.
Projekta ietvaros skolas ēkā ir izbūvēts lifts, atrisinot vides pieejamību starp ēkas 1. un 3. stāvu. Savukārt, veicot iekštelpu remonta darbus pilnībā ir atjaunoti vai ierīkoti no jauna visi iekšējie inženiertīkli. Inženiertīklu sistēmu uzlabošana nodrošinās mācību telpām nepieciešamo gaisa apmaiņu un atbilstošu klimatu telpās, kas veicinās skolēnu un skolotāju labsajūtu neatkarīgi no gadalaika un laika apstākļiem.
Apjomīgi atjaunošanas darbi ir veikti arī ēkas fasādei un jumtam. Projekta laikā “Moduls Engineering” komanda veica arī ēkas fasādes, jumta, cokola siltināšanu un atjaunošanu, kas ietvēra arī fasādes un jumta logu nomaiņu. Ir izbūvēts arī jauns pārsegums sporta zālē, tādējādi izveidojot papildus 5 mācību klases, kas palielinās skolēnu ērtības un uzlabos mācību procesam nepieciešamos apstākļus.

 SIA “Moduls Engineering” ietilpst AS “MN Holding” uzņēmumu grupā. 2023. gads ir uzņēmuma 29. darbības gads. Šajā laikā no apgaismes ķermeņu tirdzniecības kompānijas uzņēmums ir izaudzis par vienu no vadošajiem būvniecības nozares uzņēmumiem inženiertehnisko un elektrotehnisko tīklu segmentā.