2018

Moduls Engineering pabeidz darbus Franču liceja atjaunošanas projektā

  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Šodien Moduls Engineering nodeva visus būvniecības darbus, kā arī pabeidza fasādes apgaismojuma regulēšanas darbus. Moduls Engineering projekta ietvaros veica ēkas inženiertehnisko sistēmu projektēšanas un izbūves darbus, nodrošinot Rīgas Franču liceja vēsturiskajā ēkā mūsdienīgu un mācībām atbilstošu vidi. 

“Līdzdalība vēsturisku ēku atjaunošanas projektos vienmēr ir aizraujoša, jo ievērojot vēsturiskās ēkas specifiku, ir jāizprojektē un arī jāuzstāda mūsdienu prasībām atbilstoši inženiertehniskie risinājumi. Šajos projektos mūsu speciālistu pieredze un profesionalitāte tiek īpaši novērtēta. Ar prieku varam teikt, ka Franču licejs jaunajam mācību gada sākumam ir gatavs,” Jevgēņijs Savčuks, Moduls Engineering valdes loceklis.

Projekta ietvaros Moduls Engineering izbūvēja ugunsgrēka atklāšanas un izziņošanas sistēmu, centrālā balss izziņošanas sistēmu trauksmes gadījumiem. Tika veikta arī mūsdienīga apsardzes un piekļuves kontroles sistēmas, kā arī videonovērošanas sistēmas izbūve. Mācību procesa nodrošināšanai ēkā tika izbūvēts datoru-telefonu tīkls, un, klases tika aprīkotas ar interaktīvām tāfelēm. Lai atjaunotajā ēkā nodrošinātu mikroklimatu atbilstoši mācības procesam, kā arī saskaņā ar LR un Eiropas savienības standartiem tika izbūvētas mūsdienīgas inženiertīkli: apkures, ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kondicionēšanas, ventilācijas un elektroapgādes sistēmas.

Kopumā ir atjaunota 5355 kvadrātmetru liela vēsturiskās ēkas platība, kurā tiks izveidota 31 mācību klase, garderobe 600 audzēkņiem, ēdamzāle ar 274 vietām, aktu zāle ar 209 sēdvietām, konferenču zāle, atsevišķas telpas sporta nodarbībām un skolas administrācijai, kā arī no jauna ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums. Kopumā uz ēkas fasādes šobrīd ir uzstādīti 115 gaismekļi.