2018

Moduls Engineering 2017. gadu noslēdz ar peļņas pieaugumu

Moduls Engineering 2017. gada finanšu rezultāti atspoguļo uzņēmuma darbības efektivizāciju un izaugsmi inženiertehnisko un elektrotehnisko tīklu segmentā. Uzņēmuma apgrozījumu 2017. gadā veidoja 10’687’539 EUR, kas salīdzinājumā ar 2016. gadu pieaudzis par gandrīz 14%. Savukārt peļņa sasniegusi 983’739 EUR un uzņēmuma kapitāla pieaugums ir no 1’171’631EUR 2016. gadā uz 2’155’370EUR 2017. gadā.  

“2017. gads Moduls Engineering darbībā iezīmējās ar vairākiem nozīmīgiem notikumiem gan saistībā ar uzņēmuma strukturālajām izmaiņām, gan ar vairāku tehnoloģiski sarežģītu projektu realizēšanu. Starp uzņēmuma nozīmīgākajiem 2017. gada projektiem var nosaukt VEF Kultūras pils skatuves modernizāciju un tehnoloģiskā aprīkojuma projektēšanu un ierīkošanu, kā arī inženierkomunikāciju un elektrotīklu projektēšanu Latvenergo. Arī Nacionālā teātra jaunā piebūve bija tehnoloģiski ietilpīgs projekts. Vēl pie 2017. gada projektiem jānosauc arī Valmieras peldbaseins un Grand Hotel Kempinski Riga, Mežaparka lielā estrāde, Fraņču licejs, Datu centrs, kas katrs pēc savas būtības bija tehnoloģiski sarežģīti un apjomīgi projekti”, Jevgeņijs Savčuks, Moduls Engineering valdes loceklis.

Stiprinot uzņēmuma pozīcijas, 2017. gada peļņu Moduls Engineering ir novirzījis uzņēmuma darbības tālākai attīstībai. Pašreiz starp apjomīgākajiem projektiem ir jāmin administratīvās ēkas iekšējo elektroapgādes tīklu demontāža un jaunu vājstrāvas un elektroapgādes tīklu izbūve, iekšējo elektroapgādes tīklu projektēšanu un izbūve Sociālo dzīvojamo māju būvniecības projektā, kā arī LVĢMC Hidroloģiskā stāvokļa novērojumu posteņu izbūve. 2018. gadā Moduls Engineering līdzdarbojās Franču liceja atjaunošanas projektā, veicot ēku inženiertehnisko sistēmu projektēšanas un izbūves darbus, nodrošinot Rīgas Franču liceja vēsturiskajā ēkā mūsdienīgu un mācībām atbilstošu vidi, kā arī projektēja un izbūvēja fasādes dekoratīvo apgaismojumu.

Moduls Engineering ietilpst AS “MN Holding” uzņēmumu grupā un 2018. gads ir uzņēmuma 24. darbības gads, kuru laikā no apgaismes ķermeņu tirdzniecības kompānijas uzņēmums ir izaudzis par vienu no vadošajiem būvniecības nozares inženiertehnisko un elektrotehnisko tīklu uzņēmumu.