2010

Latvijas Infektoloģijas centrā atklāj sevišķi bīstamu slimību izpētes laboratoriju

Šī gada sākumā tika nodota ekspluatācijā Latvijas Infektoloģijas centra sevišķi bīstamu slimību izpētes laboratoriju, kas atbilst Eiropas biodrošības standartiem.

SIA „Moduls Rīga” sadarbībā ar SIA „PBLC” un SIA „Abora”, veica aukstā un karstā ūdensvada, fekālās kanalizācijas, apkures, ventilācijas, dzesēšanas sistēmas, elektroapgādes un apgaismojuma, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, telefona un datortīklu, apsardzes signalizācijas sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas, sarunu iekārtu sistēmas, ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas, siltummezgla, ēku vadības sistēmas (BMS), elektroapgādes tīklu, vājstrāvu tīklu, ārējā apgaismojuma un elektrotīklu izbūvi. Nodrošināja jaunu BSL iekārtu piegādi un uzstādīšanu atbilstoši Eiropas normām Laboratorijas nepieciešamība saistīta ar ļoti bīstamu infekciju ierosinātāju diagnostiku, piemēram, Sibīrijas mēri, pandēmisko gripu, Eboli vīrusu, leptospirozi un citiem.

Jaunā korpusa būvniecības laikā tika vairāk domāts par laboratorijas speciālistu drošību, jo darbs ar bīstamu infekcijas slimību izraisītājiem var būt dzīvībai bīstams, ja netiek ievērotas noteiktas drošības normas.

Īpaši jāakcentē ventilācijas sistēma. Izbūvētas divas paralēlas ventilācijas sistēmas, domājot par laboratorijas darbinieku drošību.