2010

Bērnu un jauniešu centrs „Mīlgrāvis” uzsāk darbu restaurētajās telpās Baltāsbaznīcas ielā 14

Šī gada februārī pēc restaurācijas sāka darbu bērnu un jauniešu centrs „Mīlgrāvis”. Vecmīlgrāvī dzīvojošajiem bērniem tagad ir iespēja apgūt jaunas iemaņas skaistās, mūsdienīgās un vienlaicīgi vēsturiskās telpās.

Sadarbojoties SIA „Velve” un SIA „Moduls Rīga”, ņemot vērā ēkas kultūrvēsturisko nozīmi un slikto tehnisko stāvokli, tika veikta pilna nama rekonstrukcija un restaurācija.

Tika veikti vispārceltnieciskie darbi – nesošo konstrukciju renovācija, ēkas siltināšana, fasādes, logu un dekoru restaurācija, visi iekšējie apdares darbi, kā arī iekšējo un ārējo inženiertīklu nomaiņa vai jaunu ierīkošana. Ēkā ierīkots karstais ūdensvads, ugunsdzēsības ūdensvads, sadzīves kanalizācija, veikta siltummezgla rekonstrukcija, apkures sistēmas montāžas darbi, ventilācijas sistēmas montāža, elektroapgādes un apgaismojuma montāžas darbi. Ēka aprīkota ar ugunsdzēsības elektroiekārtām un ugunsdrošības signalizāciju. Veikti zibens aizsardzības montāžas, automātiskās ugunsdrošības signalizācijas un ugunsgrēka izziņošanas sistēmas izbūves darbi. Tāpat veikta arī saimniecības ēkas renovācija, ārējā ūdensvada montāžas darbi, lietus kanalizācijas ierīkošana. Darbu ietvaros veicami arī teritorijas labiekārtošanas darbi – jāsakārto ceļi un laukumi, jāierīko žogs un vārti, jāveic teritorijas labiekārtošanas darbi.