2017

Moduls Rīga pārtop par Moduls Engineering.

2017.gada 7.decembrī notika Moduls Rīga zīmola un nosaukuma maiņa un jaunais uzņēmuma nosaukums ir Moduls Engineering, uzņēmumam saglabājot līdzšinējo reģistrācijas nummuru.

Lēmums par uzņēmuma rebrendingu - jauno zīmolu un nosaukumu, ir pieņemts, lai veicinātu Moduls Engineering ieiešanu starptautiskos tirgos un stiprinātu uzņēmuma konkurētspēju vietējā tirgū. Moduls Engineering galvenie darbības virzieni ir elektrotehnisko tīklu un inženiertehnisko tīklu projektēšana, ierīkošana un servisa apkalpošana.

Uzņēmumā veiktas arī strukturālas izmainas un ir izdota prokūra ar tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi Jevgeņijam Savčukam, kas līdz šim ieņēma valdes locekļa amatu uzņēmumām 4Systems.

Moduls Engineering ietilpst AS "MN Holding", kas nodrošina centralizētu administratīvo, IT un mārketinga atbalstu holdinga uzņēmumiem. Pašreiz holdinga uzņēmumi ir Velve, Moduls Engineering un Volts 1. Holdinga uzņēmumi turpina neatkarīgi darboties katrs savā būvniecības nozares jomā un savstarpēji sadarbojas atsevišķos būvniecības projektos.