2018

Moduls Engineering Būvnieku TOP 20 ierindojas 11. vietā

Moduls Engineering Būvnieku TOP 20 ierindojas 11. vietā.

Apkopojot Latvijas vadošo būvniecības uzņēmumu pagājuša gada darbības rādītājus, Dienas biznesa veidotajā Būvnieku TOP 20 Moduls Engineering ierindojas 11.vietā, pēc uzņēmumā nodarbināto skaita. Uzņēmuma apgrozījums 2017.gadā bija 10'730'000 EUR un plānotā peļņa ir 1'133'000 EUR apmērā.

2017.gads Moduls Engineering iezīmējās ar vairākiem nozīmīgiem notikumiem gan saistība ar uzņēmuma strukturālajām izmaiņām, gan ar vairāku tehnoloģiski sarežģītu projektu realizēšanu.

Starp nozīmīgākajiem 2017.gada projektiem var nosaukt VEF Kultūras pils skatuves modernizāciju un tehnoloģiskā aprīkojuma projektēšanu un ierīkošanu, kā arī inženierkomunikāciju un elektrotīklu projektēšanu un ierīkošanu VEF Kultūras pils telpās. Arī Nacionālā teātra fasādes izgaismošanas un jaunās piebūves projekti bija tehnoloģiski ietilpīgi projekti. Vēl pie 2017.gada projektiem jānosauc arī Valmieras peldbaseins un Grand Hotel Kempinski Riga, kas katrs pēc savas būtības bija tehnoloģiski sarežģīti un apjomīgi projekti.

Ņemot vērā lielo aktivitāti būvniecības nozarē jau 2017.gadā Moduls Engineering uzsāka iestrādes pie jauniem projektiem un arī jauniem tirgiem. Ar plāniem attīstīties jaunos tirgos arī lielā mērā ir saistītas 2017.gada nogalē uzņēmumā veiktās strukturālās izmaiņas – uzņēmumam ir manīts nosaukums uz Moduls Engineerin, izstrādāts mūsdienīgs korporatīvais stils, kā arī ir izveidota jauna valde un padome.

Kopumā būvniecības nozarei šis būs un jau ir ļoti noslogots gads – ir daudz apjomīgi būvniecības projekti, kas protams prasa arī maksimālo atdevi no nozares. Izskatās, ka šis gads būs smags daudziem uzņēmumiem, jo jau aprīlī SIA „VEGA 1” un SIA „PLAZA” pieteica tiesisko aizsardzības procesus, kas izraisa ķēdes reakciju arī citiem viņu projektos iesaistītajiem uzņēmumiem – piegādātājiem, apakšuzņēmējiem.
Situāciju neatvieglo arī papildus riski attiecībā uz pieejamo darba spēku un pieaugošajā izmaksām. Ja pagājušajā gada laikā izmaksas atsevišķiem materiāliem un iekārtām paaugstinājās vidējie par 15%. Būtisku risku uz kopējām projektu izmaksām tas nerada, jo veidojot tāmes tiek iekļauts prognozējamais cenu kāpums, kas protams nav precīzi un atsevišķos projektos bruto peļņa nokrita līdz pat 0%. Papildus tiek prognozēts, ka  darba izmaksas otrajā gada pusē arī pieaugs.

Tas kopumā rada papildus spriedzi, jo šogad Moduls Engineering strādā vairākos apjomīgos projektus – Mežaparka estrādes pārbūves projekts, Muzeju krātuvju kompleksa būvniecība, Latvijas Ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērošanas posteņu izbūves projekts, Rīgas satiksmes datu centra projekts, Franču liceja rekonstrukcija.