2009

Jaunā “Latvijas Gāze” administrācijas ēka nodota ekspluatācijā

Uzņēmuma „Latvijas Gāze” vajadzībām tika uzcelta jauna administrācijas ēka, kuras būvniecības darbos piedalījās SIA „Moduls Rīga”. Mūsu uzņēmums šajā objektā veica sekojošus inženiertehniskos darbus: tika ierīkota aukstā un karstā ūdensapgāde; kanalizācija; siltumapgāde; apkure; katlu telpa; ventilācija. Tāpat objekts tika nodrošināts ar elektroapgādi; ēkas automātiskās vadības sistēmu; tika ievilkts telefonu un datoru tīkls; ierīkota ugunsdzēsības automātiskā signalizācija un apsardzes signalizācija; uzstādītas video novērošanas iekārtas un piekļūšanas kontroles sistēma. Administrācijas ēkā ir ierīkoti ūdensvada ārējie tīkli; sadzīves kanalizācija; lietus ūdens kanalizācija. Ir ierīkota siltumtrase; 0,4kV ārējie lietotāja elektrotīkli; vājstrāvas ārējie tīkli.

Būvniecības darbi objektā tika uzsākti 2006.gada septembrī un pabeigti 2009.gada sākumā.
Ēka atrodas Vagonu ielā 20, Rīgā.