2020

Mežaparka Lielās estrādes jaunajai estrādes ēkai

  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Mežaparka Lielās estrādes jaunajai estrādes ēkai Moduls Engineering veica kompleksu iekšējo inženierkomunikāciju izbūvi .

Š.g. 21. maijā ekspluatācijā ir nodota Mežaparka Lielās estrādes jaunā estrādes ēka, kurā Moduls Engineering komanda veica ēkas funkcionalitātei nepieciešamo iekšējo inženierkomunikācijas tīklu izbūvi: ūdensvada un kanalizācijas, elektroapgādes un apgaismojuma, kā arī automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas un elektronisko sakaru un drošības sistēmas. Šajā būvniecības posmā viens no sarežģītākajiem risinājumiem bija aktīvās zibens aizsardzības sistēmu izbūve, kuras uztvērēja smailes augstākais punkts atrodas 2,5 metrus virs estrādes ēkas kupola.

“Šis Mežaparka Lielās estrādes būvniecības posms vislabāk ilustrē Moduls Engineering specializāciju – kompleksa pieeja iekšējo inženierkomunikāciju sistēmu izbūvē. Risinājums ietver visu ēkas funkcionalitātei nepieciešamo tīklu izbūvi un pats būtiskākais, ka no projekta realizācijas viedokļa tas ir ļoti efektīvs risinājums, jo viena uzņēmuma ietvaros varam pilnībā nodrošināt visu sistēmu savstarpēju integrāciju. Līdz ar to samazinās nepieciešamība starp vairāku uzņēmumu komandām savstarpēji saskaņot dažādu inženierkomunikāciju sistēmu izbūves nianses,” uzsver Kristaps Grīniņš, Moduls Engineering valdes loceklis .

Šīs būvniecības kārtas ietvaros tika izbūvēta arī estrādes apsardzes ēka ar tai pieguļošo infrastruktūru. Moduls Engineering veica ūdensapgādes un kanalizācijas, apkures un dzēšanas, ventilācijas, elektroapgādes un apgaismojuma sistēmu izbūvi, kā arī drošības, videonovērošanas un elektronisko sakaru sistēmas uzstādīšanu.

Lai nodrošinātu ierīkoto sistēmu pilnvērtīgu darbu, tika veikta arī abām ēkām pieguļošās infrastruktūras sakārtošana, izbūvējot ārējo kabeļu kanalizāciju vājstrāvas sistēmas un elektroapgādes pilnvērtīgai nodrošināšanai jaunajā estrādes un apsardzes ēkās. Labiekārtošanas darbu ietvaros Moduls Engineering uzstādīja āra apgaismojuma laternas.