2022

Moduls Engineering uzsāk CO2 gaisa kvalitātes mērītāju uzstādīšanu

  • Text Hover
Šobrīd “Moduls Engineering” ir noslēdzis līgumus ar vairāk nekā 80% pašvaldību, un līgumu slēgšana vēl turpināsies līdz 2022. gada 26. februārim. Saskaņā ar noteikto plānu ar pašvaldībām noslēgto līgumu ietvaros aktīva CO2 mērītāju uzstādīšana sāksies šajā nedēļā un turpināsies līdz marta beigām. Savukārt gadījumos, kad līgumus ar pašvaldībām parakstīs līdz 2022. gada 26. februārim, mērītājus uzstādīs aprīlī.  

“Pirms mērītāju uzstādīšanas notiek katras ēkas apsekošana, lai precizētu, kā tehniski katrā konkrētajā gadījumā tos var uzstādīt. Tikai pēc tam sākas mērītāju uzstādīšana, kas ir jāveic 40 darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas ar konkrēto pašvaldību. Ņemot vērā kopējo ēku un telpu skaitu, kur nepieciešams uzstādīt sensorus, šobrīd notiek pēdējie precizējumi, kurās ēkās un kādā apjomā sensori nepieciešami. Piemēram, tas saistīts ar skolu ēku remontdarbiem, kur objektīvi šobrīd sensorus uzstādīt nevar,” skaidro Kristaps Grīniņš, “Moduls Engineering” valdes loceklis.

Galvenie ieguvumi no CO2 mērītājiem
Galvenais oglekļa dioksīda (CO2) gaisa kvalitātes mērītāju uzdevums ir ziņot, kad telpā ir paaugstināts CO2 līmenis, norādot uz nepieciešamību telpu izvēdināt un tādā veidā uzlabot gaisa kvalitāti un mazināt Covid-19 izplatības riskus. Cilvēka izelpas sastāvdaļa, kas visbūtiskāk ietekmē gaisa kvalitāti, ir CO2 gāze, bet kopā ar izelpu telpās nonāk un uzkrājas arī gaisā dzīvotspējīgie vīrusi un baktērijas. Vieglākais un efektīvākais veids, kā kontrolēt vīrusa izplatību gaisā, ir mērīt CO2 līmeni, jo tas norāda uz nepietiekamu gaisa apmaiņu.
Būtiska mērītāju nozīme ir arī kopējās ventilācijas sistēmas darbības efektivitātes izvērtēšanā, kas ļauj pieņemt izsvērtus un datos balstītus lēmumus par labāko risinājumu ventilācijas sistēmas modernizācijai. Atsevišķos gadījumos, iespējams, pietiks ar esošās ventilācijas sistēmas tīrīšanu vai balansēšanu.
Uzkrājot vēsturiskos mērījumu datus, CO2 gaisa mērītāji ir kā diagnostikas instruments, ar kura palīdzību var izvērtēt esošās ventilācijas sistēmas atbilstību telpu noslodzei un funkcijām. Iegūto datu analīze ļauj noteikt, kur gaisa kvalitāte ir vissliktākā un kur akūti nepieciešams risināt gaisa apmaiņas problēmu, līdz ar to precīzi raksturojot, kāda gaisa apmaiņas jauda nepieciešama, lai izbūvētā ventilācija būtu pietiekama, tomēr nesagādātu liekus ekspluatācijas izdevumus.

CO2 mērītāju darbības princips
“Moduls Engineering” piedāvātos gaisa kvalitātes mērītājus iespējams pieslēgt esošām piespiedu ventilācijas iekārtām, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu darbību pēc faktiskā ventilācijas pieprasījuma. Arī centralizētas ventilācijas iekārtas gadījumā ir iespējams izmantot šos mērītājus, un, vienojoties par šādu risinājumu katrā konkrētajā gadījumā, pašvaldības varēs nodrošināt energoresursu efektīvu izmantošanu un ekonomiju.
Modernas ventilācijas iekārtas spēj atgūt vidēji 80% siltumenerģijas, taču arī pazaudētie 20% ir daudz sabiedrisku ēku gadījumā, kur pilnīga gaisa apmaiņa tiek nodrošināta 3 reizes stundā. Tāpēc ir izstrādāti viedi sensoru risinājumi, kas spēj ēkā ventilācijas jaudu dinamiski kontrolēt atbilstoši telpu noslodzei.

Energoresursu ekonomija rodas, jo ventilācijas agregāti automātiski ieslēdzas, kad CO2 sensors ziņo par paaugstinātu CO2 līmeni. Telpā ar piespiedu ventilāciju nomainās gaiss un ventilācijas agregāti var samazināt savu darbības jaudu vai atslēgties. Savukārt, ja nav datu par CO2 līmeni, ventilācijas agregāti nemainīgi darbojas visu laiku uzstādītajā optimālajā vēdināšanas režīmā, neanalizējot, vai gaisa apmaiņa ir pietiekama vai pārlieku liela. Mazāk vai ar mazāku jaudu darbinot ventilācijas agregātus, ilgtermiņā rodas ievērojams energoresursu ietaupījums un uzlabojas komforta līmenis telpās esošajiem cilvēkiem.

“Moduls Engineering” piedāvātais sensoru tīkls lieto sarežģītus algoritmus, kas spēj raksturot kopējo ēkas stāvokli un lietot piespiedu ventilāciju lielākās ēkas daļas izvēdināšanai. Sistēma brīdinās par nepieciešamību papildus ventilēt telpas ar augstāku piesārņojumu atverot logu, jo ne vienmēr izdevīgāk ir pārvēdināt visu ēku. Mūsdienu tehnoloģijas šādu lēmumu pieņemšanu ļauj izdarīt katru minūti automātiski, nodrošinot komfortablu un energoefektīvu telpu ekspluatāciju.

Mērītājs ar gaismas vai skaņas signālu, vai arī citu pasūtītājam ērtāku risinājumu, ko katrā konkrētajā gadījumā var pielāgot pēc lietotāju vēlmēm, ziņos par paaugstinātu CO2 līmeni telpā. Papildus mērītāju esošajai komplektācijai katrā individuālajā gadījumā, atbilstoši telpu konfigurācijai, platībai vai ņemot vērā citas pasūtītāja vajadzības, būs iespējams, piemēram, izvietot papildu sensorus, pieslēgt sensorus esošajām ventilācijas iekārtām vai arī pielietot citus risinājumus.

Mērījuma datu apkopošana un analīze
Papildus CO2 koncentrācijai uzstādītie sensori savāks un uzkrās temperatūras un mitruma mērījumus. Mērījumu dati tiks uzkrāti serverī, kur tiem būs pieeja atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas un pašvaldību vajadzībām. Nepieciešamības gadījumā datus būs iespējams pārsūtīt arī citām sistēmām, kur tos varēs lietot un publicēt atbilstoši nepieciešamībai.
 
Par “Moduls Engineering”
“Moduls Engineering” ietilpst AS “MN Holding” uzņēmumu grupā. 2022. gads ir uzņēmuma 28. darbības gads. Šajā laikā no apgaismes ķermeņu tirdzniecības kompānijas uzņēmums ir izaudzis par vienu no vadošajiem būvniecības nozares uzņēmumiem inženiertehnisko un elektrotehnisko tīklu segmentā.