2022

“Moduls Engineering” noslēdz projektu par CO2 gaisa kvalitātes mērītāju uzstādīšanu

  • Text Hover
“Moduls Engineering” visā Latvijā ir uzstādījis gandrīz 14000 CO2 gaisa kvalitātes mērītāju iekārtas. Saskaņā ar noslēgto līgumu iekārtas ir uzstādītas:

• Visu pašvaldību izglītības iestādēs.
• Valsts un APP vispārizglītojošās iestādēs.
• Pašvaldību profesionālās izglītības iestādēs.
• Izglītības un zinātnes ministrijas pārvaldībā esošajās profesionālās izglītības iestādēs.
• Kultūras ministrijas profesionālās izglītības iestādēs.
• Citu dibinātāju profesionālās izglītības iestādēs.
• Pašvaldību sociālās aprūpes centros.
• Labklājības ministrijas sociālās aprūpes centros.

“Projekta realizācija norisinājās veiksmīgi un saskaņā ar noteikto laika grafiku, neskatoties uz vairākiem izaicinājumiem projekta norises laikā. Lielākie izaicinājumi bija saistīti ar salīdzinoši lielo iekārtu skaitu, kas bija jāuzstāda praktiski visā Latvijas teritorijā, ievērojot noteikto 40 dienu termiņu. Iekārtu uzstādīšana mācību iestādēs bija jāpielāgo mācību procesam, lai pēc iespējas to neietekmētu,” skaidro Kristaps Grīniņš, “Moduls Engineering” valdes loceklis.

Galvenie ieguvumi no CO2 mērītājiem
Galvenais oglekļa dioksīda (CO2) gaisa kvalitātes mērītāju uzdevums ir ziņot, kad telpā ir paaugstināts CO2 līmenis. Līdz ar to norādot uz nepieciešamību telpu izvēdināt un tādā veidā uzlabot gaisa kvalitāti un mazināt Covid-19 izplatības riskus. Cilvēka izelpas sastāvdaļa, kas visbūtiskāk ietekmē gaisa kvalitāti ir CO2 gāze, bet kopā ar izelpu telpās nonāk un uzkrājas arī gaisā dzīvotspējīgie vīrusi un baktērijas, kā arī paaugstināts CO2 līmenis palēnina koncentrēšanās spējas un rada nogurumu, kas būtiski ietekmē skolēnu spēju uztvert informāciju. Vieglākais un efektīvākais veids, kā kontrolēt vīrusa izplatību gaisā, ir mērīt CO2 līmeni, jo tas norāda uz nepietiekamu gaisa apmaiņu.

Būtiska mērītāju nozīme ir arī kopējās ventilācijas sistēmas darbības efektivitātes izvērtēšanā, kas ļauj pieņemt izsvērtus un datos balstītus lēmumus par labāko risinājumu ventilācijas sistēmas modernizācijai. Iespējams, ka atsevišķos gadījumos pietiks ar esošās ventilācijas sistēmas tīrīšanu vai balansēšanu.

Uzkrājot vēsturiskos mērījumu datus, CO2 gaisa mērītāji kalpos kā diagnostikas instruments, ar kura palīdzību var izvērtēt esošās ventilācijas sistēmas atbilstību telpu noslodzei un funkcijām. Iegūto datu analīze ļaus noteikt, kur gaisa kvalitāte ir vissliktākā un kur visakūtāk nepieciešams risināt gaisa apmaiņas problēmu. Līdz ar to precīzi raksturos, kāda gaisa apmaiņas jauda nepieciešama, lai izbūvētā ventilācija būtu gan pietiekama, gan nenestu liekus ekspluatācijas izdevumus.

Ar mērītāju palīdzību var uzskatāmi atainot telpu noslodzi, kas izglītības iestādēm ļautu optimizēt izmantojamo kabinetu skaitu vai arī pārstrukturizēt mācības uz brīvajiem kabinetiem, lai noslogotākie kabineti tiktu atbilstoši izvēdināti. Iekārtu temperatūras mērījumus analizējot var secināt, kuras telpas ir pārkurinātas un kuras tiek par maz apsildītas. Šos datus var izmantot, lai veiktu pareizi apkures sistēmas rekonstrukciju vai ieregulēšanu, ja sistēma nodrošina šādu funkciju.

Mērījuma datus apkopošana un analīze
Kopš mērītāju uzstādīšanas, uzkrātie statistikas dati parāda, ka kopumā iestādēs ar uzstādītajiem mērītājiem tiek nodrošināta pieņemama gaisa kvalitāte (zem 1700ppm), savukārt 35% ēku tā ir pat laba (zem 1000ppm). Iekārtas ļāvušas arī identificēt ēkas, kurās uzstādīta centralizēta piespiedu ventilācija, tomēr sistēma nedarbojās vai nav izbalansēta.

Papildus CO2 koncentrācijai uzstādītie sensori savāks un uzkrās temperatūras un mitruma mērījumus. Mērījumu dati tiks uzkrāti serverī, kur tiem būs pieeja atbilstoši Izglītības un Zinātnes ministrijas un pašvaldību vajadzībām. Nepieciešamības gadījumā datus būs iespējams pārsūtīt arī citām sistēmām, kur tos varēs lietot un publicēt atbilstoši nepieciešamībai.
 
Par “Moduls Engineering”
“Moduls Engineering” ietilpst AS “MN Holding” uzņēmumu grupā un 2022. gads ir uzņēmuma 28. darbības gads, kuru laikā no apgaismes ķermeņu tirdzniecības kompānijas uzņēmums ir izaudzis par vienu no vadošajiem būvniecības nozares uzņēmumiem inženiertehnisko un elektrotehnisko tīklu segmentā.