2022

“Moduls Engineering” uzsāk Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas atjaunošanas darbus

  • Text Hover
Jūnijā uzsākam Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas atjaunošanas darbus. Projekta ietvaros veiksim:

☑ Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību;
☑ Iekštelpu remontu, t.sk., visu inženiertīklu atjaunošanu vai ierīkošanu no jauna, telpu pārplānošanu;
☑ Lifta izbūvi, atrisinot vides pieejamību starp ēkas 1.-3. stāvu;
☑ Ēkas fasādes, jumta, cokola siltināšanu un atjaunošanu, t.sk., fasādes un jumta logu nomaiņu;
☑ Jauna pārseguma izbūvi sporta zālē, tādējādi izveidojot papildu piecas mācību klases.

Par “Moduls Engineering”
“Moduls Engineering” ietilpst AS “MN Holding” uzņēmumu grupā un 2022. gads ir uzņēmuma 28. darbības gads, kuru laikā no apgaismes ķermeņu tirdzniecības kompānijas uzņēmums ir izaudzis par vienu no vadošajiem būvniecības nozares uzņēmumiem inženiertehnisko un elektrotehnisko tīklu segmentā.