2022

Pabeigta Jūrmalas slimnīcas ēkas 2. stāva pārbūve

  • Text Hover
Moduls Engineering komanda ir pabeigusi Jūrmalas slimnīcas ēkas 2. stāva pārbūvi. Projekta ietvaros ir veikti pilnībā visi līgumā noteiktie darbi:

☑ izveidota endoskopijas nodaļa ar dienas stacionāra telpām, atsevišķiem ārstu kabinetiem, ķirurģijas nodaļa ar palātām un terapijas nodaļa ar palātām;
☑ veikta visu telpu iekšējā apdare;
☑ izbūvēta jauna ventilācijas sistēma;
☑ veikta gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbūve vai nomaiņa;
☑ veikta ūdensvada un kanalizācijas sistēmas pārbūve vai nomaiņa;
☑ veikta siltumapgādes sistēmas pārbūve un nomaiņa;
☑ pilnībā nomainītas elektroapgādes sistēmas, t.sk. jauni spēka un apgaismojuma tīkli;
☑ pārbūvētas vai nomainītas elektroniskās sakaru sistēmas, t.sk., datortīkls, videonovērošana, TV tīkls, balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma;
☑ uzstādīta māsu izsaukuma sistēma;
☑ izbūvēta medicīnas gāzu sistēmas līnija, medicīnas konsoles palātās un atmodinātavā;
☑ izbūvēti māsu un administratora posteņi.

Par “Moduls Engineering”
“Moduls Engineering” ietilpst AS “MN Holding” uzņēmumu grupā un 2022. gads ir uzņēmuma 28. darbības gads, kuru laikā no apgaismes ķermeņu tirdzniecības kompānijas uzņēmums ir izaudzis par vienu no vadošajiem būvniecības nozares uzņēmumiem inženiertehnisko un elektrotehnisko tīklu segmentā.