2022

“Moduls Engineering” pārstāvji tiekas ar Jelgavas tehnikuma studentiem

  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Š.g. 28. aprīlī “Moduls Engineering” pārstāvji viesojās Jelgavas tehnikumā, lai iepazīstinātu studentus ar prakses un darba iespējām uzņēmumā. Uz tikšanos bija ieradušies tehnikuma 2. un 3. kursa studenti, kuri apgūst inženierkomunikāciju tehniķu specialitāti. Tikšanās laikā jauniešiem bija iespēja uzdot jautājumus uzņēmuma valdes loceklim Kristapam Grīniņam, servisa nodaļas vadītājam Kārlim Grauveisam un personāla speciālistei Anitai Rožkalnei-Flikai. Šī ir viena no uzņēmuma organizētajām vizītēm mācību iestādē, kurai sekos arī tikšanās ar studentiem Ventspils tehnikumā un Rīgas celtniecības koledžā.

Tikšanās notika tehnikuma aktu zālē un studentus uzrunāja arī tehnikuma direktora vietnieks izglītības satura un perspektīvās attīstības jomā Uldis Sokolovs. Jaunieši uzņēmuma pārstāvjiem uzdeva jautājumus par ikdienas darbiem, realizētajiem projektiem, kā arī interesējās par uzņēmuma attīstības plāniem. Tikšanās noslēgumā uzņēmuma pārstāvjiem notika pārrunas ar Jelgavas tehnikuma vadību par sadarbības izveidošanu, studentu prakses vietu nodrošināšanai uzņēmumā.

“Moduls Engineering” ir ieinteresēt piesaistīt jauniešus no tehnikumiem un augstskolām, lai nodrošinātu viņiem prakses iespējas jau studiju laikā, sniedzot praktisku pieredzi apgūstamajā profesijā. Šāda veida sadarbība ar jauniešiem ir abpusēji izdevīga – jaunieši iegūst darba vietu un karjeras attīstības iespējas uzņēmumā, savukārt uzņēmums iegūst kvalificētus un motivētus jaunos speciālistus.
 
“Moduls Engineering” ietilpst AS “MN Holding” uzņēmumu grupā. 2022. gads ir uzņēmuma 28. darbības gads. Šajā laikā no apgaismes ķermeņu tirdzniecības kompānijas uzņēmums ir izaudzis par vienu no vadošajiem būvniecības nozares uzņēmumiem inženiertehnisko un elektrotehnisko tīklu segmentā.