2022

Pabeigts Rīgas cirka vēsturiskās ēkas pārbūves projekts

  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Pabeigts Rīgas cirka vēsturiskās ēkas pārbūves projekts, kura ietvaros "Moduls Engineering" komanda veica iekšējo inženiertīklu un sistēmu izbūvi, kas ietver:

☑ siltummezgla rekonstrukcijas darbus
☑ apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmu izbūvi
☑ elektroinstalācijas un apgaismojuma ierīkošanu
☑ vājstrāvas tīklu – centrālās izziņošanas sistēmas un apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles izbūvi
☑ automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu montāžu un programmēšanu.

Sīkāka informācija par šo un citiem "Moduls Engineering" realizētajiem projektiem var uzzināt mūsu mājaslapā http://www.moduls.lv/projekti

“Moduls Engineering” ietilpst AS “MN Holding” uzņēmumu grupā. 2022. gads ir uzņēmuma 28. darbības gads. Šajā laikā no apgaismes ķermeņu tirdzniecības kompānijas uzņēmums ir izaudzis par vienu no vadošajiem būvniecības nozares uzņēmumiem inženiertehnisko un elektrotehnisko tīklu segmentā.