2012

Noslēdzas līdz šim vērienīgākie JVLMA remontdarbi

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA) pirmdien, 23. janvārī noslēgts tās vēsturē lielākais būvprojekts ar kopējo finansējumu 1 149 869 latu apmērā. Tāpat durvis vērusi arī pilnībā aprīkota skaņu ierakstu studija.

Projekta kopējais finansējums ir 1 149 869 lati, no kuriem 977 388 lati ir ERAF piešķirtie finanšu līdzekļi, 82 446 lati ir valsts budžeta finansējums, savukārt 90 035 lati ir JVLMA pašfinansējums.
Īstenotā būvprojekta ietvaros tika veikti plaši rekonstrukcijas darbi – atjaunota akadēmijas fasāde no Raiņa bulvāra puses, kā arī restaurēts tās centrālais vestibils, saglabājot JVLMA vēsturisko interjeru, kas ir viena no Rīgas kultūras vizītkartēm. Projekta ietvaros iegādāta un centrālajā vestibilā uzstādīta digitālā afiša, lai veicinātu mācību procesa efektīvāku organizēšanai un informācijas pieejamību.

SIA Moduls Rīga kopā ar būvfirmu „Velve” veica akadēmijas trešā stāva rekonstrukciju – tika izbūvēts mansards. Studentiem un pasniedzējiem turpmāk būs pieejamas 29 jaunas telpas ar nepieciešamajām inženiertehniskajām komunikācijām, mēbelēm un aprīkojumu, kuru skaitā - džeza klase, mācību telpas studiju procesa atbalstam un palīgtelpas ar kopējo platību 887,6 kvadrātmetri. Jaunās telpas ir pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot to iekļūšanu akadēmijā, gan pārvietošanos pa tās telpām un stāviem, izmatojot jaunizbūvēto lifta konstrukciju piebūvē no JVLMA pagalma puses.

Mansarda stāvā izveidota pilnībā aprīkota skaņu ierakstu studija kā centrālais studiju procesa elements jaunizveidotās Mūzikas tehnoloģiju katedras turpmākajā darbā. Kopš 2011./2012.akadēmiskā gada katedrā tiek īstenota Latvijā vienīgā profesionālā bakalaura studiju programma Skaņu režija. Turklāt sadarbībā ar SIA "Yamaha Latvia" iegādāti 18 jauni pianīni un flīģeļi, kas veicinās individuālo nodarbību pieejamību.

Būvprojekta ietvaros modernizēta un labiekārtota JVLMA bibliotēka un fonotēka, iegūstot jaunas mēbeles un mūsdienu tehnoloģiju prasībām atbilstošu audiovizuālo aprīkojumu. Izbūvētās telpas 2011.gada 22.decembrī tika nodotas ekspluatācijā, lai 2012. gada 23.janvārī, uzsākot pavasara semestri, šajās telpās varētu uzsākt studijas.