2012

VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 26. korpuss rekonstrukcija

2011. gada oktobrī VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” noslēdza līgumu ar SIA „Abora” par 26. slimnīcas korpusa rekonstrukciju. Izpildes termiņš ir 2012. gada jūlijs.

Kopš 2012. gada februāra SIA „Moduls Rīga” šajā projektā piedalās kā apakšuzņēmējs, veicot iekšējo un ārējo elektrotīklu ierīkošanas darbus.

Šobrīd pilnā sparā norisinās 1973.gadā celtās astoņu stāvu ēkas renovācijas darbi – ēka tiek atjaunota gan no iekšpuses, gan no ārpuses, veicot telpu pārplānojumu, nomainot jumtu, siltinot sienas u.c.

26. korpusā, tiek izbūvētas inženierkomunikācijas, veikta jumta rekonstrukcija u.c. Īstenojot šos projektus, Bērnu slimnīca tuvinās izvirzītajam mērķim attīstīt kvalitatīvus, izmaksu ziņā efektīvus, bērniem un ģimenei draudzīgus veselības aprūpes pakalpojumus. Visas slimnīcas rekonstrukcijas darbus tiek plānots pabeigt līdz 2014. gadam, veicot visu aprūpes nodaļu (nodaļas, kurās tiek ārstēti bērni) renovāciju slimnīcas Torņakalna novietnē.

Būvniecības darbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Stacionārās veselības infrastruktūras attīstība VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir septiņi miljoni latu, no kuriem 85% ir ERAF līdzfinansējums, 13,21% valsts budžeta līdzfinansējums un 1,79% BKUS līdzfinansējums.