2012

Rīgas 3. ģimnāzija jaunās gaismās

Kopš 1966 . gada 1. septembri Rīgas 3. Ģimnāzija atrodas Vecrīgā, Grēcinieka ielā 10. No 2003. gada 1. septembra skola uzsāk pāreju uz ģimnāzijas nosaukumu un kopš 2009. gada tā jau ir Rīgas 3. ģimnāzija.

SIA Moduls Rīga 2011. gada decembrī noslēdza līgumu ar Rīgas domes īpašuma departamentu par ģimnāzijas teritorijas un ēkas fasādes izgaismošanu. 2012. gada janvāra sākumā darbi tika pabeigti.

Īss ieskats vēsturē:

1881.-1884. gadā Nikolaja bulvārī 2 (tagadējā Kr. Valdemāra ielā) pēc arhitekta R. Šmēlinga projekta itāļu renesanses stilā uzcēla speciālu skolas ēku, kas 1918. gada decembrī tika piešķirta Rīgas pilsētas 3. ģimnāzijai. Vidusskolas mācību darbs sākās 1919. gada 15. janvārī. Pirmo mācību gadu skolā sāka 397 meitenes un 64 zēni, bet 1919./20. mācību gadā zēni tika pārvietoti uz 1. un 2. vidusskolu. Rīgas 3. ģimnāzijas II pedagoģiskā konference 1919. gadā nolēma pārvērst skolu par meiteņu skolu. 1939. gada 15. janvārī Rīgas 3. ģimnāzija atskatījās uz 20 darbības gadiem, saistot šo notikumu ar karoga pasniegšanas svinībām. Uz tā bija izšūta devīze: "Dzīve ir darbs, pienākums un uzticība". No 1940./41. mācību gada skolā ieviesa kopapmācību meitenēm un zēniem. Kopš 2009. gada skola jau ir Rīgas 3. Ģimnāzija.