2012

RD amatpersonas apmeklējušas “Ziemeļblāzmas” kompleksu

Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs un Kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende piektdien, 30. martā apmeklēja kultūras pils "Ziemeļblāzma" būvlaukumu, kur Ušakovs iepazīstināja ministri ar paveiktajiem un vēl plānotajiem darbiem. Apskatot kultūras pili, ministre atzina, ka tās rekonstrukcija būs labs stimuls visas Vecmīlgrāvja apkaimes atdzīvināšanai.

Domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs ierosināja pašvaldībai un ministrijai sadarboties, izmantot kultūras pili pēc rekonstrukcijas kā vēl vienu lielu pilsētas izstāžu zāli, kur varētu tikt eksponēti, piemēram, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumos esošie mākslas darbi. Kā piemēru minot ekspozīciju no Latvijas mākslinieku savienības krājumiem, kas pērnā gada pavasarī un vasarā bija izstādīta pilsētas izstāžu zālē "Rīgas Mākslas telpa" un izraisīja lielu interesei rīdzinieku un tūristu vidū.

Līgums par kultūras nama “Ziemeļblāzma” rekonstrukciju un restaurāciju tika parakstīts 2011. gada 18. jūlijā starp Rīgas domes Īpašuma departamentu un SIA „Arčers”. Visus būvdarbus "Ziemeļblāzmā" plānots pabeigt līdz 2013. gada martam. Kopumā būvdarbi izmaksās 9 268 373 latu. Rekonstrukcija un restaurācija aptvers visas kultūras pils „Ziemeļblāzma” kompleksā ietilpstošās ēkas, kā arī vairāk nekā 5 ha plašo apkārtējo parku.

Šogad Rīgas domes budžetā kultūras objektu rekonstrukcijas un restaurācijas darbiem atvēlēti 3,5 miljoni latu. Kompleksa rekonstrukcijas arhitekts ir Juris Monvīds Skalbergs , kurš kopā ar SIA „Moduls Rīga” izstrādāja ēkas restaurācijas un rekonstrukcijas projektu.

Iestājoties siltākam laikam, līdztekus 1913. gadā celtās kultūras pils "Ziemeļblāzma" ēkas rekonstrukcijai, ir sākušies aktīvi darbi pie vairāk nekā piecus hektārus plašās pils apkārtējās teritorijas atjaunošanas. Uzsākta gan ārējo, gan iekšējo inženiertehnisko tīklu ierīkošana - lietus ūdens un sadzīves kanalizācijas, ūdens pievada izveide, elektrotīklu montāža, teritorijas apgaismojuma un videonovērošanas sistēmas uzstādīšana. Veicamo darbu apjomā ietilpst pilna ārējo un iekšējo inženiertehnisko komunikāciju izbūve, tostarp, arī apgaismojuma ierīkošana Ziemeļblāzmas un Baltāsbaznīcas ielā, kā arī lietus ūdens kanalizācijas ierīkošana visas Ziemeļblāzmas ielas garumā. Tāpat notiek teritorijas labiekārtošana - tiek nosprausti parka celiņi, iezīmētas augstuma zīmes, ierīkotas celiņu gultnes, noņemot melnzemi un veidojot smilts un šķembu pildījumu, uzstādītas apmales. Tāpat jaunu izskatu ieguvis rudenī demontētais skatu tornis un turpinās parka un teritorijas atjaunošanas darbi.

Kompleksa rekonstrukcija notiek sadarbībā ar Vecmīlgrāvja attīstības biedrību un Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienību.